ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 30 • 1998 • NR 1

   ARTYKUŁY

Krzysztof Kałamucki

Teoria ocen a ocena map

Artykuł poświęcony jest teorii ocen w nawiązaniu do ocen opracowań kartograficznych. Po przedstawieniu istoty problemu oraz znaczenia oceny map w teorii i praktyce kartograficznej, wyjaśniono podstawowe pojęcia związane z teorią ocen, dokonano klasyfikacji ocen oraz omówiono etapy procesu oceny map. Artykuł stanowi wstęp do kolejnej publikacji związanej bezpośrednio z problematyką oceny map.


pełny tekst/full text

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 3-9

Michał Okonek

Koncepcja treści i opracowanie ogólnoinformacyjnego elektronicznego Atlasu Polski firmy Cartall

Autor artykułu, redaktor części kartograficznej elektronicznego Atlasu Polski opublikowanego w 1997 roku*, po przypomnieniu wydanych dotychczas w Polsce atlasów elektronicznych, prezentuje koncepcję i kolejne etapy opracowania atlasu, jak również zawartość i sposób ujęcia poszczególnych elementów treści.


pełny tekst/full text

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 10-18

   NOTATKI

Jolanta Korycka-Skorupa

Mapy zagrożenia i ochrony środowiska w wybranych polskich atlasach szkolnych i regionalnych

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 19-22

Wojciech Pokojski

Możliwości opracowania map tematycznych w programie Microsoft Map

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 23-25

Jerzy Ostrowski

Pierwszy powojenny atlas samochodowy Polski

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 26-28

   RECENZJE

Jolanta Korycka-Skorupa

Wielkopolski Park Narodowy. Mapa turystyczna. Skala 1:35 000.

Poznań 1997, Wydawnictwo Produktów Kartografii Digitalnej Pietruska & Partner

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 29-30

Jerzy Siwek

Západné Tatry - Roháce (112), 3. vydanie, Vysoké Tatry (113)| 5. vydanie. Turistická mapa 1:50 000.

Harmanec 1997, Vojenský kartografický ústav
Západné Tatry - Roháce (112)| Vysoké Tatry (113)| Lyziarska a turistická mapa 1:50 000. 2. vydanie. Harmanec 1994-95| Vojenský kartografický ústav

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 30-32

Michał Okonek

Xerox PARC Map Viewer

Projekt Steve Putz. Xerox Corporation's Palo Alto Research Center| Palo Alto| CA. http://mapweb.parc.xerox.com/maps

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 32-33

Jacek Pasławski

A.H. Robinson| J.L. Morrison, Ph.C. Muehrcke| A.J. Kimerling| S.C. Guptill: Elements of Cartography. Sixth edition

New York 1995, John Wiley & Sons, Inc., 674 s.

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 33-35

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Nowości PPWK im. Eugeniusza Romera, S.A.

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 36-37

Jerzy Ostrowski

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 37-43

Michał Okonek

Atlasy i mapy elektroniczne

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 43-44

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Materiały XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Kartograficznej

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 44-46

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Inne publikacje polskie

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 46-49

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 49-51

   KRONIKA KRAJOWA

Dobiesław Jędrzejczyk

Drugie i trzecie posiedzenie Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 52-53

Elżbieta B. Kozubek

Ogólnopolska Konferencja "Systemy informacji geograficznej GIS w praktyce"

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 53

Paweł Kowalski

Publikacje kartograficzne na VI Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczo-Turystycznej w Poznaniu

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 53-54

Przemysław Wieliczko

XXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Poznaniu na temat "Kartografia w ochronie środowiska przyrodniczego i zagospodarowaniu przestrzennym"

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 54-58

Krzysztof Kałamucki

Plenarne zebranie Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Poznaniu

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 58-60

Jerzy Ostrowski

XVIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Warszawie

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 60-62

Lucyna Szaniawska

Wystawa map generalnych Królestwa Polskiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 62-65

Bogdan Horodyski

Otwarte zebranie Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w 20 rocznicę śmierci profesora Ratajskiego

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 65-66

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

John Parr Snyder 1926-1997

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 66-67

Jerzy Ostrowski

Ralf Böhme 1917-1997

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 67-68

Andrzej Konias

Wystawa map "Barwa| światło i cień" w Wiedniu

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 68-72

Andrzej Kajoch

Kartograficzne refleksje z 49 Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 72-73

   KOMUNIKATY

Redakcja

XXV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

"Problemy kartografii tematycznej"

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 74

Redakcja

Międzynarodowa konferencja Brno GIS 1998

"Infrastruktury informacji przestrzennej dla XXI wieku"

Tom 30 • 1998 • nr 1 • s. 74

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009