ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 29 • 1997 • NR 4

   ARTYKUŁY

Marek Baranowski, Andrzej Ciołkosz

Nowa mapa użytkowania ziemi w Polsce jako pochodna bazy danych "CORINE Land Cover"

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 219-228

Paweł Kowalski

Kartografia prasowa w Polsce w połowie lat dziewięćdziesiątych

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 229-242

   NOTATKI

Jan Goleń

Mała kartografia i jej perspektywy na książkowym rynku wydawniczym

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 243-244

Beata Medyńska-Gulij

Trzeci wymiar na mapach księstw śląskich Khünoviusa a współczesne metody przedstawiania rzeźby terenu

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 244-247

Tadeusz Lankamer

Wczoraj i dziś kartografii ukraińskiej

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 248-250

Michał Siwicki

Multimedialny atlas Szwajcarii

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 251-252

   RECENZJE

Andrzej Czerny, Jerzy Kondracki

Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 253-256

Waldemar Spallek

Województwo opolskie. Mapa samochodowa.

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 257

Maria Skoczek

Ecuador| espacio y sociedad. Atlas de la diversidad socioeconomica

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 258-259

Tadeusz Lankamer

Geografski Atlas za V| VI| VII| VIII oddelenie na osnownoto ucziliszte

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 259-260

Michał Okonek

Grosser Atlas der Welt

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 260-261

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 262-263

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 264

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 264-269

Elżbieta Chudorlińska

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 269-270

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 271

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 271-273

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 273-277

   KRONIKA KRAJOWA

Joanna Angiel, Henryk Górski

Drugi polski konkurs Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej "Moje postrzeganie świata"

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 278-279

Dobiesław Jędrzejczyk

Inauguracyjne posiedzenie Komisji Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych przy ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 279-280

Ewa Krzywicka-Blum

Tematyka kartograficzna podczas XVI Jesiennej Szkoły Geodezyjnej "Techniki i technologie w geodezji i kartografii" w Lądku-Zdroju

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 280-281

Anna Leonowicz

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Geodezja i kartografia u progu XXI wieku"

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 281-282

Grażyna Dudzicka

Dział Kartografii Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w nowej siedzibie

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 283

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Paweł Kowalski, Jacek Pasławski

Konferencja "Mas Media Maps" w Berlinie

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 283-284

Maria Andrzejewska

Posiedzenie Komisji Wizualizacji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Gävle

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 284-285

Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski

XVIII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Sztokholmie

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 285-289

   KOMUNIKATY

Redakcja

XIX Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna oraz XI Zgromadzenie Ogólne MAK w Ottawie

Tom 29 • 1997 • nr 4 • s. 290

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009