ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 29 • 1997 • NR 3

   ARTYKUŁY

Ewa Lodzińska, Jacek Pasławski, Waldemar Wieczorek

Opracowanie mapy rozmieszczenia ludności do Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej

W artykule omówiono prace nad arkuszem 62.1 "Rozmieszczenie ludności, 1992" do Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej. Do niniejszego numeru „Przeglądu” dołączono omawianą mapę.


pełny tekst/full text

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 155-161

Elchan B. Nurijew

Badania toponimiczne w Azerbejdżanie

W artykule omówiono badania toponimiczne w Azerbejdżanie oraz ich wykorzystanie w pracach z zakresu geografii historycznej.


pełny tekst/full text

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 162-166

   NOTATKI

Jacek Pasławski

O czym donoszą ostatnie numery biuletynu Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 167-169

Jan Szeliga

Mapy batymetryczne rejonu ujścia Wisły z końca XVII wieku

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 169-171

Tadeusz Lankamer

Kartografia i prace nazewnicze w Kirgizji

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 172-173

Kazimierz Kozica

Zbiory Kartograficzne Staatsbibliothek zu Berlin ze szczególnym uwzględnieniem map Śląska

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 174-176

   RECENZJE

Waldemar Spallek

Województwo opolskie. Mapa topograficzno-administracyjna

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 177-178

Krzysztof Radwański

Roztocze od Kraśnika do Lwowa. Mapa topograficzno-turystyczna.

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 178-179

Wiktor Grygorenko

Topographischer Atlas Berlin

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 180

Michał Okonek

Compton's Interactive World Atlas

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 180-182

Andrzej Czerny

Microsoft Encarta 97 World Atlas. The Most Comprehensive World Atlas Ever Created

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 182-184

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 185

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 185-189

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 189-193

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 193-197

   KRONIKA KRAJOWA

Tomasz Niewodniczański

Stanisław Peliwo 25 VII 1925 - 24 IV 1997

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 198

Jerzy Ostrowski

Utworzenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 198-200

Jerzy Ostrowski

Sesja i wystawa w Muzeum Techniki w Warszawie z okazji 100-lecia urodzin prof.. Franciszka Biernackiego

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 200-201

Jacek Pasławski

Kartografia na IV Ogólnopolskich Targach Książki Szkolnej w Warszawie

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 201-202

Andrzej Głażewski

Sympozjum "Kartografia a systemy informacji przestrzennej"

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 202-203

Lucyna Szaniawska

Wystawa "Cartographia Rappersviliana Polonorum. Mapy Rzeczypospolitej XV-XVIII w. w zbiorach rapperswilskich" na Zamku Królewskim w Warszawie

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 204-205

Wiesław Kaprowski

Kartografia na 42 Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 205-207

Elżbieta Bielecka

VII Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej"

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 207-209

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 1996/97

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 209-210

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Elżbieta Kuźmiuk

Konferencja i Targi Europejskiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców i Sprzedawców Map (IMTA) w Amsterdamie

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 210-211

Jerzy Kondracki

XIV Sesja Sekcji Regionalnej ONZ Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej d.s. Nazewnictwa Geograficznego

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 211-212

Elżbieta Bielecka

Trzecia Wspólna Konferencja i Wystawa n.t. "Informacja geograficzna - od nauki do wdrożenia poprzez współpracę"

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 212-213

Izabella Krauze-Tomczyk

Kurs toponimiczny i III Posiedzenie Sekcji Regionalnej Bałtyckiej d.s. Standaryzacji Nazw Geograficznych w Rydze

Tom 29 • 1997 • nr 3 • s. 213-214

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009