ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 29 • 1997 • NR 2

   ARTYKUŁY

Bogdan Horodyski

Zarys oceny merytorycznej kartograficznego ruchu wydawniczego w Polsce w latach 1990-1996

Artykuł poświęcono zmianom polskiego rynku kartograficznego, zachodzącym na polu kartografii ogólnoużytkowej wskutek przemian politycznych i gospodarczych lat 1990-1996. Przegląd głównych typów publikacji i działalności firm kartograficznych pozwolił na analizę obserwowanych tendencji i próbę oceny poziomu publikacji.


pełny tekst/full text

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 83-88

Michał Okonek

O właściwościach obrazu kartograficznego w ogólnoinformacyjnych elektronicznych atlasach świata

W artykule dokonano analizy właściwości obrazu kartograficznego w wybranych ogólnoinformacyjnych elektronicznych atlasach świata pod względem struktury tematycznej oraz struktury skalowej. Zwrócono uwagę na nowe możliwości użytkowania atlasów elektronicznych w porównaniu z atlasami drukowanymi.


pełny tekst/full text

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 89-98

Mieczysław Kret

Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

W kolejnym artykule z cyklu prezentującego polskie biblioteczne zbiory kartograficzne przedstawiono historię powstania, losy oraz charakterystykę zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.


pełny tekst/full text

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 99-105

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Kondracki

Wizja organizacji powojennej kartografii polskiej z 1943 roku

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 106-108

Jerzy Ostrowski

Dwudziestolecie polskiego Narodowego Komitetu do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 109-110

Andrzej Konias

Zbiór kartograficzny profesora Józefa Szaflarskiego

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 110-111

   RECENZJE

Bożena Grabińska

Zanieczyszczenie środowiska Polski. Skala 1:700 000

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 112-113

Paweł Kowalski

Hölzel-Weltatlas fur die Oberstufe

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 113-115

Michał Okonek

Microsoft Auto Route Express Europe for Windows

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 115-116

Jacek Pasławski

M. J. Kraak| F. J. Ormeling: Cartography: Visualization of spatial data

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 116-117

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 118

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 118-123

Elżbieta Chudorlińska

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 123-124

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 125-126

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 126-129

   KRONIKA KRAJOWA

Jacek Pasławski, Mieczysław Sirko

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Wiktora Grygorenki

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 130-132

Jerzy Ostrowski

Bibliografia prac profesora Wiktora Grygorenki

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 132-137

Michał Starzewski

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera| S.A. W 1996 roku

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 137-138

Krzysztof Kałamucki

Działalność Komisji Katrograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1996 roku

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 138-139

Beata Konopska

Sympozjum Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK "Góry w kartografii"

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 139-140

Jerzy Ostrowski

Sesja naukowa "Z tradycją w nowoczesność" z okazji 45-lecia Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 140

Dariusz Dukaczewski

Giełda Technologiczna "Nowe technologie w teledetekcji| fotogrametrii lotniczej i satelitarnej| kartografii oraz ich zastosowania"

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 141-143

Redakcja

Prace doktorski i magisterskie z zakresu kartografii wykonane w 1996 roku

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 143-144

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Rudiego Ogrisska

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 144-145

Elżbieta Kuźmiuk

Sprostowanie

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 146

   REKLAMA

Grzegorz Kurzeja, Jerzy Wiśniowski

Możliwości wspomagania kartograficznych procesów wydawniczych systemami firmy SCITEX

Tom 29 • 1997 • nr 2 • s. 147-150

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009