ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 29 • 1997 • NR 1

   ARTYKUŁY

Adam Iwaniak

Systemy ekspertowe w kartografii i systemach informacji geograficznej

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 3-12

Andrzej Głażewski, Paweł Kowalski

Wybrane zagadnienia przetwarzania informacji przestrzennej na przykładzie danych geochemicznych z obszaru województwa warszawskiego

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 13-21

Kazimierz Kozica

Stawy milickie na dawnych mapach

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 22-28

   NOTATKI

Witold Pietrusiewicz

Zastosowanie komputerowego "Rozkładu jazdy pociągów PKP i lotów LOT" do opracowywania map dostępności terytorium

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 29-32

Jerzy Ostrowski, Wiesława Wernerowa

Nieznana wersja wielkiego rękopiśmiennego planu Warszawy z 1771 roku w zbiorach Biblioteki Narodowej w Kijowie. Wiadomość wstępna

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 32-35

Wolfgang Kreft

Kolekcja niemieckich zdjęć lotniczych Europy Środkowo-Wschodniej w Instytucie Herdera w Marburgu

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 36-37

Wiesław Kaprowski

Jeszcze o nowym opracowaniu historii kartografii świata

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 37-39

   RECENZJE

Jolanta Korycka

Poznajemy świat. Atlas geograficzny dla klas 6-7

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 40-42

Joanna Plit

Atlas zagrożeń i ochrony środowiska geograficznego Polski

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 42-43

Jacek Pasławski

Atlas Warszawy

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 44-45

Jerzy Siwek

Mapa topograficzna Polski 1:100 000. Wydanie turystyczne. Arkusze M-34-99/100 Zakopane i M-34-101/102 Poprad

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 45-46

Michał Okonek

Komputerowa mapa Polski. Auto Plan. Wersja 1.12.

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 46-47

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 48-49

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 49

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 50-56

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 56

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 56-57

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 57-59

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 59-62

   KRONIKA KRAJOWA

Wiktor Grygorenko

Profesor Bogodar Winid 25 V 1922-14 XII 1996

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 63-65

Jerzy Ostrowski

Publikacje prof.. Bogodara Winida z zakresu kartografii i GIS

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 65-67

Paweł Kowalski

Publikacje kartograficzne na Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczo-Turystycznej w Poznaniu

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 67

Dariusz Dukaczewski

V Francusko-Polskie Seminarium Zastosowań Teledetekcji w Warszawie

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 68-70

Jerzy Siwek

Konferencja naukowa "Kartograficzne metody badania zmian środowiska" w Poznaniu

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 70

Elżbieta Kozubek

Konferencja "Systemy informacji geograficznej - GIS w praktyce"

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 70-71

Wiktor Grygorenko

Uroczystości 75-lecia Służby Topograficznej Wojska Polskiego

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 71-73

Wojciech Przegon

Posiedzenie Sekcji Architektury i Planowania Wsi Komisji Urbanistyki i Archtektury Oddział PAN w Krakowie poświęcone możliwościom wykorzystania map topograficznych Galicji w badaniach zmian środowiska

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 73-74

Jerzy Ostrowski

Posiedzenie Komisji Geografii Historycznej Komitetu Nauk Historycznych PAN poświęcone zachowanym materiałom do map Karola Perthéesa

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 74

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Andrzej Kajoch

Kartografia na 48 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 75-76

Lucyna Szaniawska

X Konferencja Grupy Bibliotekarzy Kartografów LIBER w Berlinie

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 76-77

Józef Babicz

VIII Ogólnoniemieckie Kolokwium z historii kartografii w Bernie

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 77-78

Michał Starzewski

Konferencja "Mapy i diagramy dla niewidomych i słabo widzących" w Lublanie

Tom 29 • 1997 • nr 1 • s. 78

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009