ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 28 • 1996 • NR 4

   ARTYKUŁY

Maria Andrzejewska, Marek Baranowski

Numeryczne opracowanie map do Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 215-220

Wojciech Pomianowski

System Informacji Geograficznej AVISO
Spojrzenie autora na realizację i wyzwania projektu

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 221-230

Michał Okonek

Polskie atlasy i mapy elektroniczne do użytku ogólnego

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 231-237

   NOTATKI

Marzena Wieczorek

Zanieczyszczenie środowiska Polski - nowa mapa ścienna PPWK| S.A.

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 238-240

Wiesława Żyszkowska

Techniki komputerowe w kształceniu kartografów-geografów na polskich uniwersytetach

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 240-243

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Atlas Demograficzny i Społeczno-Zawodowy Obszarów Wiejskich w Polsce

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 244-245

Jerzy Siwek

Tatrzański Park Narodowy. Mapa turystyczna. Skala 1:30 000

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 245-246

Michał Okonek

Szkolny Atlas Polski. Wersja 2.4.

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 246-249

Jerzy Ostrowski

Respublika Biełaruś. Ahladna-topograficzna karta z danymi ab asabliwa achouwajemych pryrodnych terytoryjach i obiektach. Masztab 1:500 000

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 249-250

Jerzy Ostrowski

Respublika Biełaruś. Ahulnageagraficzna karta. Masztab 1:500 000

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 250-251

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 252-254

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 254-259

Elżbieta Chudorlińska

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 259-261

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 261-263

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 263-265

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Profesor Stanisław Leszczycki 8 V 1907 - 17 VI 1996

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 266-267

Jerzy Ostrowski

Publikacje prof.. Stanisława Leszczyckiego z zakresu kartografii

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 268-270

Wiesław Kaprowski

Dawne mapy na wystawie "Skarby gromadzone przez wieki" z okazji 400 lat Biblioteki Gdańskiej

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 270-271

Jerzy Ostrowski

XVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Szczecinie

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 271-274

Jolanta Korycka, Jerzy Siwek

XXIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Polska kartografia lat 90-tych"

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 274-277

Krzysztof Kałamucki

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 277-279

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 45 Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Słupsku i Ustce

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 279

Elżbieta Bielecka

II Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI w Warszawie

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 280-281

Wiesław Kaprowski

Kartografia na wystawie "Warszawa w dziejach oręża polskiego 1596-1996" w Centralnej Bibliotece Wojskowej

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 282-283

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Kondracki

XIII Sesja X Sekcji Regionalnej ONZ Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej d.s. Standaryzacji Nazw Geograficznych

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 283-284

Izabella Krauze-Tomczyk

II posiedzenie Sekcji Regionalnej ONZ Europy Wschodniej oraz Azji Północnej i Środkowej do spraw Standaryzacji Nazw Geograficznych

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 284-285

Bogodar Winid

Posiedzenie Komisji Atlasów Narodowych i Regionalnych MAK w Pradze

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 286

Jerzy Kondracki, Izabella Krauze-Tomczyk

XVIII Sesja Grupy Ekspertów ONZ do spraw Standaryzacji Nazw Geograficznych

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 286-287

Elżbieta Kuźmiuk

XVI Konferencja i targi kartograficzne Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców i Sprzedawców Map w Denver

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 288-289

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009