ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 28 • 1996 • NR 4

   ARTYKUŁY

Maria Andrzejewska, Marek Baranowski

Numeryczne opracowanie map do Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej

Po krótkim przypomnieniu historii powstania oraz zakresu treści Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej, autorzy prezentują metodę numerycznego opracowania arkuszy atlasowych. Opisano poszczególne etapy prac ze zwróceniem uwagi na przetwarzanie danych w systemie informacji geograficznej ARC/INFO.


pełny tekst/full text

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 215-220

Wojciech Pomianowski

System Informacji Geograficznej AVISO
Spojrzenie autora na realizację i wyzwania projektu

Artykuł przedstawia schemat pojęciowy, komunikację z użytkownikiem i wybrane zagadnienia techniczne opracowanego przez autora pakietu oprogramowania GIS.


pełny tekst/full text

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 221-230

Michał Okonek

Polskie atlasy i mapy elektroniczne do użytku ogólnego

W artykule dokonano przeglądu dorobku polskiej kartografii w dziedzinie atlasów i map elektronicznych do użytku ogólnego. Po zarysowaniu obecnego stanu rozwoju tego działu kartografii w naszym kraju przedstawiono w układzie regionalno-chronologicznym i scharakteryzowano dotychczasowe publikacje - osobno atlasy i mapy, koncentrując się na ukazaniu ich zakresu treści oraz formy graficznej. Zwrócono również uwagę na najbardziej rażące błędy. Artykuł zamyka krótka informacja o tego typu publikacjach za granicą.


pełny tekst/full text

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 231-237

   NOTATKI

Marzena Wieczorek

Zanieczyszczenie środowiska Polski - nowa mapa ścienna PPWK| S.A.

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 238-240

Wiesława Żyszkowska

Techniki komputerowe w kształceniu kartografów-geografów na polskich uniwersytetach

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 240-243

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Atlas Demograficzny i Społeczno-Zawodowy Obszarów Wiejskich w Polsce

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 244-245

Jerzy Siwek

Tatrzański Park Narodowy. Mapa turystyczna. Skala 1:30 000

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 245-246

Michał Okonek

Szkolny Atlas Polski. Wersja 2.4.

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 246-249

Jerzy Ostrowski

Respublika Biełaruś. Ahladna-topograficzna karta z danymi ab asabliwa achouwajemych pryrodnych terytoryjach i obiektach. Masztab 1:500 000

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 249-250

Jerzy Ostrowski

Respublika Biełaruś. Ahulnageagraficzna karta. Masztab 1:500 000

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 250-251

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 252-254

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 254-259

Elżbieta Chudorlińska

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 259-261

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 261-263

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 263-265

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Profesor Stanisław Leszczycki 8 V 1907 - 17 VI 1996

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 266-267

Jerzy Ostrowski

Publikacje prof.. Stanisława Leszczyckiego z zakresu kartografii

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 268-270

Wiesław Kaprowski

Dawne mapy na wystawie "Skarby gromadzone przez wieki" z okazji 400 lat Biblioteki Gdańskiej

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 270-271

Jerzy Ostrowski

XVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Szczecinie

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 271-274

Jolanta Korycka, Jerzy Siwek

XXIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna "Polska kartografia lat 90-tych"

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 274-277

Krzysztof Kałamucki

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 277-279

Jerzy Ostrowski

Kartografia na 45 Ogólnopolskim Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Słupsku i Ustce

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 279

Elżbieta Bielecka

II Krajowa Konferencja Użytkowników Oprogramowania ESRI w Warszawie

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 280-281

Wiesław Kaprowski

Kartografia na wystawie "Warszawa w dziejach oręża polskiego 1596-1996" w Centralnej Bibliotece Wojskowej

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 282-283

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Kondracki

XIII Sesja X Sekcji Regionalnej ONZ Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej d.s. Standaryzacji Nazw Geograficznych

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 283-284

Izabella Krauze-Tomczyk

II posiedzenie Sekcji Regionalnej ONZ Europy Wschodniej oraz Azji Północnej i Środkowej do spraw Standaryzacji Nazw Geograficznych

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 284-285

Bogodar Winid

Posiedzenie Komisji Atlasów Narodowych i Regionalnych MAK w Pradze

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 286

Jerzy Kondracki, Izabella Krauze-Tomczyk

XVIII Sesja Grupy Ekspertów ONZ do spraw Standaryzacji Nazw Geograficznych

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 286-287

Elżbieta Kuźmiuk

XVI Konferencja i targi kartograficzne Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców i Sprzedawców Map w Denver

Tom 28 • 1996 • nr 4 • s. 288-289

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009