ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 28 • 1996 • NR 3

   ARTYKUŁY

Danuta Olędzka

Mapy lotnicze Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 151-165

Tadeusz Lankamer

Nowy wykaz polskich nazw geograficznych świata na tle dotychczasowych opracowań

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 166-172

   NOTATKI

Michał Starzewski

Koncepcja atlasu krajoznawczego Polski opracowanego przez Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 173

Wiesław Kaprowski

Nowy pomnik "kartograficzny" w Warszawie

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 174-175

   RECENZJE

Michał Starzewski

Warszawa. Atlas miasta i 20-tu miejscowości podwarszawskich.

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 176-177

Paweł Cebrykow

Kraków. Plan miasta. Skala 1:20 000

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 177-178

Paweł Kowalski

Schweizer Weltatlas. Ausgabe 1993.

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 179-181

Tadeusz Lankamer

Ukrajina. Heohraficznyj atłas dla ditej mołodszoho ta serednioho szkilnoho wiku

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 181-183

Jerzy Ostrowski

Lwiw. Płan mista - City plan - Stadt Plan. 1:10 000.

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 183

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 184-185

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 185

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 185-191

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 191

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 191-193

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 194-197

   KRONIKA KRAJOWA

Jacek Pasławski

XI posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 198

Wiesław Ostrowski

Trzechsetny absolwent Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 198-199

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w pierwszej połowie 1996 roku

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 199-200

Anna Kurnatowska

XVI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji w Szymbarku

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 200-202

Andrzej Kaczyński, Paweł Kowalski

Konferencja Naukowa "Wykorzystanie techniki cyfrowej w realizacji dydaktyki w kartografii"

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 202-204

Wiesław Kaprowski

Kartografia na 41 Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 204-206

Wiktor Kowalczyk

Wystawa "Globusy i mapy świata" w Kazimierzu Dolnym

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 207

Elżbieta Bielecka

VI Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej"

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 207-209

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Wiesława Żyszkowska

Konferencja Brno-GIS 1996 "Związki GIS z biznesem i nauką"

Tom 28 • 1996 • nr 3 • s. 209-210

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009