ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 28 • 1996 • NR 2

   ARTYKUŁY

Jan Goleń, Wiesław Ostrowski

Z problematyki dazymetrycznych map zaludnienia

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 79-86

Witold Pietrusiewicz

Problemy metodyczne opracowywania map dostępności czasowej

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 87-100

Danuta Olędzka

Mapy lotnicze Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 101-106

   NOTATKI

Sabina Bujno, Leszek Glinka

Świat. Atlas geograficzny z częścią encyklopedyczną - nowy atlas PPWK im. E. Romera

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 107-108

Tadeusz Lankamer

Stan i osiągnięcia kartografii łotewskiej

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 108-109

Wiesław Kaprowski

Zabytki kartograficzne Biblioteki Narodowej na pocztówkach

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 110

   RECENZJE

Wiesław Ostrowski, Witold Pietrusiewicz

Warszawa. Atlas aglomeracji. Skala 1:20 000

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 111-113

Michał Starzewski

Warszawa. Plan miasta - City plan - Stadt Plan

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 113-114

Wiesław Kaprowski

Lietuvos Keliai. Mapa samochodowa Litwy| 1:400 000

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 114-115

Jerzy Ostrowski

Lietuva. Keliu zemelapis - Lithuanian road map - Auto-Strassenkarte Litauens. 1:400 000

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 115-116

Jerzy Kondracki

ökologie der Landnutzung in Mitteleuropa - Ecology of land use in Central Europe

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 116-117

Jerzy Ostrowski

Anngret Simms & Ferdinand Opll: Historic Towns Atlases Urban History through Maps

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 117-118

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 119-120

Michał Okonek

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 120

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 121-125

Ewa Chudorlińska

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 125-126

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 127-130

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 130-134

   KRONIKA KRAJOWA

Krzysztof Kałamucki

Działalność Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1995 roku

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 135

Michał Starzewski

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera| S.A. W 1995 roku

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 135-136

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w 1995 roku

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 136-137

Jolanta Korycka

Otwarcie "Centrum Kartografii" w Warszawie

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 138

Dariusz Dukaczewski

IV Francusko-Polski Tydzień Teledetekcji "Zastosowanie danych satelitarnych SPOT w Systemach Informacji Geograficznej"

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 138-141

Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski

Seminarium na temat numerycznej mapy topograficznej 1:10 000 oraz rejestru nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 141-142

Jacek Pasławski

X posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 142

Izabella Krauze-Tomczyk

Zmiany organizacyjne i personalne w państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 142-143

Jacek Pasławski

Kartografia na III Ogólnopolskich Targach Książki Szkolnej w Warszawie

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 143

Redakcja

Prace magisterskie z zakresu kartografii wykonane w 1995 roku

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 143-144

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Andrzej Kajoch

Kartografia na 47 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 145-146

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009