ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 28 • 1996 • NR 2

   ARTYKUŁY

Jan Goleń, Wiesław Ostrowski

Z problematyki dazymetrycznych map zaludnienia

Artykuł stanowiący dalszy ciąg studium, którego część historyczna została już opublikowana (J. Goleń, W. Ostrowski 1994), zawiera uwagi na temat terminu i pojęcia "metoda dazymetryczna" w różnych językach, zróżnicowania metod i materiałów źródłowych wykorzystywanych do opracowania map dazymetrycznych, a także wad i zalet tej formy przezentacji.


pełny tekst/full text

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 79-86

Witold Pietrusiewicz

Problemy metodyczne opracowywania map dostępności czasowej

Artykuł jest próbą zebrania dotychczasowej wiedzy i doświadczeń autorów map izochronicznych. Przedstawiono w nim problemy, przed jakimi najczęściej stają autorzy i redaktorzy takich map. Zwraca uwagę olbrzymia różnorodność sposobów wyznaczania dostępności czasowej, co powoduje, że opierając się na tych samych danych można opracować mapy izochron znacznie różniące się od siebie.


pełny tekst/full text

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 87-100

Danuta Olędzka

Mapy lotnicze Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO)

W części pierwszej artykułu jest mowa o współpracy w ramach Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO), o standaryzacji map lotniczych, niezbędnej w całym lotnictwie, o potrzebie i obowiązku wydawania map lotniczych oraz o konieczności i sposobach utrzymywania ich w stanie aktualnym. Ponadto podano wymagania operacyjne stawiane mapom lotniczym i przepisy ogólne stosowane do wszystkich rodzajów map ICAO.


pełny tekst/full text

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 101-106

   NOTATKI

Sabina Bujno, Leszek Glinka

Świat. Atlas geograficzny z częścią encyklopedyczną - nowy atlas PPWK im. E. Romera

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 107-108

Tadeusz Lankamer

Stan i osiągnięcia kartografii łotewskiej

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 108-109

Wiesław Kaprowski

Zabytki kartograficzne Biblioteki Narodowej na pocztówkach

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 110

   RECENZJE

Wiesław Ostrowski, Witold Pietrusiewicz

Warszawa. Atlas aglomeracji. Skala 1:20 000

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 111-113

Michał Starzewski

Warszawa. Plan miasta - City plan - Stadt Plan

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 113-114

Wiesław Kaprowski

Lietuvos Keliai. Mapa samochodowa Litwy| 1:400 000

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 114-115

Jerzy Ostrowski

Lietuva. Keliu zemelapis - Lithuanian road map - Auto-Strassenkarte Litauens. 1:400 000

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 115-116

Jerzy Kondracki

ökologie der Landnutzung in Mitteleuropa - Ecology of land use in Central Europe

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 116-117

Jerzy Ostrowski

Anngret Simms & Ferdinand Opll: Historic Towns Atlases Urban History through Maps

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 117-118

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 119-120

Michał Okonek

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 120

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 121-125

Ewa Chudorlińska

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 125-126

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 127-130

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 130-134

   KRONIKA KRAJOWA

Krzysztof Kałamucki

Działalność Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w 1995 roku

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 135

Michał Starzewski

Działalność wydawnicza Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera| S.A. W 1995 roku

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 135-136

Jerzy Siwek

Otwarte zebrania Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w 1995 roku

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 136-137

Jolanta Korycka

Otwarcie "Centrum Kartografii" w Warszawie

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 138

Dariusz Dukaczewski

IV Francusko-Polski Tydzień Teledetekcji "Zastosowanie danych satelitarnych SPOT w Systemach Informacji Geograficznej"

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 138-141

Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski

Seminarium na temat numerycznej mapy topograficznej 1:10 000 oraz rejestru nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 141-142

Jacek Pasławski

X posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 142

Izabella Krauze-Tomczyk

Zmiany organizacyjne i personalne w państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 142-143

Jacek Pasławski

Kartografia na III Ogólnopolskich Targach Książki Szkolnej w Warszawie

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 143

Redakcja

Prace magisterskie z zakresu kartografii wykonane w 1995 roku

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 143-144

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Andrzej Kajoch

Kartografia na 47 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem

Tom 28 • 1996 • nr 2 • s. 145-146

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009