ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 28 • 1996 • NR 1

   ARTYKUŁY

Jan Marek Matuszkiewicz, Joanna Plit

Przeglądowa mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski w skali 1:300 000

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 3-8

Wiesława Żyszkowska

Mapy mentalne Polski uczniów klas licealnych

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 9-29

   NOTATKI

Elżbieta Kuźmiuk

Międzynarodowe Stowarzyszenie Wydawców i Sprzedawców Map

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 30

Danuta Olędzka

Mapa Lotnicza Francji ICAO w skali 1:500 000

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 31-33

Tadeusz Lankamer

Państwowa i prywatna kartografia w niepodległej Estonii

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 33-34

Jolanta Korycka

Australijczycy szukają środka Australii

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 34

   RECENZJE

Michał Okonek

Atlas Świata dla Windows. Wersja 2.0.

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 35-38

Jan Rutkowski

Atlas przejazdów. Samochodem przez miasta Polski.

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 38-39

Jerzy Siwek

Tatry Polskie i Słowackie. Mapa turystyczna 1:50 000.

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 40-41

Krzysztof Pawlik

Nysa| Paczków| Otmuchów. Plany miast. Skala 1:10 000 i 1:7 500.

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 41-43

Jerzy Ostrowski

Lwiw. Płan mista. Massztab 1: 20 000

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 43-44

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 45-46

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 46-49

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 49

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 49-50

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 50-53

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 53-58

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

XVI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Olsztynie

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 59-61

Jan Krupski

Publikacje kartograficzne na IV Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczo-Turystycznej w Poznaniu

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 61

Jacek Kozak

Konferencja "GIS dla obszarów chronionych" w Krakowie

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 62

Anna Leonowicz

V Konferencja Naukowo-Techniczna "Systemy Informacji Przestrzennej"

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 62-64

Michał Okonek

XXII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Krakowie na temat "Kartografia miejska"

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 64-67

Paweł Cebrykow

Plenarne zebranie Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Krakowie

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 67-68

Elżbieta Bielecka

Konferencja "Systemy Informacji Przestrzennej" w Krakowie

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 68-69

Jacek Pasławski

Sesja z okazji 100-lecia urodzin profesora Stanisława Pietkiewicza

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 69-70

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Krystyna Szykuła

Wizyty mgr Krystyny Szykuły w bibliotekach zachodniej Europy i Australii Zachodniej

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 70-71

Elżbieta Kuźmiuk

Konferencja i targi kartograficzne Międzynarodowego Stowarzyszenia Wydawców i Sprzedawców Map (IMTA) w Dublinie

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 72-73

Andrzej Kajoch

Konferencja Metodyczna Nauczycieli w Czeskim Cieszynie

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 73

   KOMUNIKATY

Redakcja

XXIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 74

Redakcja

Uprawnienia zawodowe z zakresu redakcji map

Tom 28 • 1996 • nr 1 • s. 74

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009