ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 26 • 1994 • NR 3

   ARTYKUŁY

Krystyna Podlacha

Podstawy matematyczne polskich map topograficznych wydawanych po drugiej wojnie światowej

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 129-140

Anna Teresa Pawłowska, Mieczysław Sirko

Mapy Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 140-149

   NOTATKI

Marcin Kłossowski

Wykorzystanie systemu informacji geograficznej w kartografii na przykładzie programu PC Arc/Info

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 149-152

Elżbieta Rutkowska

Województwo sandomierskie w drugiej połowie XVI w. - kolejny tom Atlasu Historycznego Polski

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 152-154

Józef Babicz

Pierwszy tematyczny atlas Królestwa Polskiego z 1840 r. jako zabytek kartografii i źródło do historii nauki

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 155-160

Wiesław Kaprowski

"Cartactual" 1965-1993

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 160-161

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Statystyczna panorama gmin i województw w mapach

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 161-163

Jan Krupski

Tatry. Satelitarna mapa obrazowa - Satellite Image Map. Skala 1:75 000

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 163-165

Wiesław Kaprowski

Goode's World Atlas. 18th Edition

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 165-166

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wojciech Nerlo

Mapy i atlasy

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 167

Wojciech Nerlo, Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 167-171

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 171-172

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 172-174

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 174-177

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Posiedzenie naukowe Komisji Geografii Historycznej przy Komitecie Historii PAN poświęcone nowemu tomowi "Atlasu Historycznego Polski"

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 177-178

Joanna Bac-Bronowicz

Seminarium we Wrocławiu na temat "Systemy informacji przestrzennej| automatyzacja modelowania kartograficznego i redakcji map w programach geodezyjnych i geograficznych kierunków studiów"

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 178-180

Jan Goleń, Wiesław Kaprowski

Kartografia na 39 Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 180-182

Małgorzata Mycke-Dominko

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe n.t. "Systemy informacji terenowej GIS/LIS oraz analityczne i cyfrowe opracowania w fotogrametrii i teledetekcji"

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 182-183

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Mieczysław Sirko

Wykłady prof. Mieczysława Sirki na Wydziale Geografii Uniwersytetu Lwowskiego

Tom 26 • 1994 • nr 3 • s. 184

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009