ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 26 • 1994 • NR 2

   ARTYKUŁY

Joanna Plit

Zastosowanie metody kartograficznej do badania procesu przekształcenia krajobrazów roślinnych w XIX i XX wieku na przykładzie Mazowsza

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 65-75

Ewa Krzywicka-Blum

Nowa metoda analizy i prezentacji zmienności skali dawnych map dużych obszarów

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 75-85

Roman Wytyczak

Zbiory kartograficzne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 85-92

   NOTATKI

Maria Iracka

Mapa zdrowotnego stanu drzewostanów w Pienińskim Parku Narodowym w skali 1:10 000

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 92-95

Dobiesław Jędrzejczyk

Mapa nadwyżek i niedoborów ludności polskiej Jerzego Smoleńskiego z 1926 roku

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 95-99

Lucyna Szaniawska

Kolekcja map Barbary i Jerzego Czarny-Karasiów w Bibliotece Narodowej w Warszawie

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 99-101

Wiesław Kaprowski

Mapa Wacława Grodeckiego na znaczku pocztowym

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 101-103

Janusz Paszyński

Pierwsze motywy kartograficzne na polskich znaczkach pocztowych

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 103

   RECENZJE

Wiesław Kaprowski

Geograficzny Atlas Świata

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 104-106

Jan Szeliga

Mapa geologiczna dna Bałtyku. Skala 1:200 000.

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 106-108

Jerzy Ostrowski

Rosja i jej sąsiedzi. Skala 1:8 000 000

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 108-109

Wiesław Kaprowski

Polsza. Massztab 1:1 250 000.

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 109-110

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wojciech Nerlo

Mapy i atlasy

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 110-112

Wojciech Nerlo, Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 112-115

Elżbieta Chudorlińska

Mapy i atlasy

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 116

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 117-119

Andrzej Czerny, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 119-122

   KRONIKA KRAJOWA

Krzysztof Kałamucki

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1993 roku

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 122-123

Jerzy Ostrowski

Zebranie Sekcji Historii Geografii Polskiego Towarzystwa Geograficznego poświęcone materiałom źródłowym związanym z Mapą Kwatermistrzostwa

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 123-124

Bogodar Winid

Konferencja Naukowo-Techniczna na temat "Fotogrametryczna mapa numeryczna miasta" w Warszawie

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 124-125

Elżbieta Kozubek

Pierwsza Krajowa Konferencja Użytkowników ARC/INFO| GEMINI i ERDASa

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 125-126

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jacek Sawicki

Piąta Europejska Konferencja i Wystawa na temat Systemów Informacji Geograficznej i Szóste Europejskie Spotkanie Użytkowników Numerycznej Informacji Geograficznej EGIS/MARI '94 w Paryżu

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 126-127

   KOMUNIKATY

Redakcja

Ogólnopolskie imprezy kartograficzne w czwartym kwartale 1994 r.

Tom 26 • 1994 • nr 2 • s. 127

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009