ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 24 • 1992 • NR 3

   ARTYKUŁY

Jerzy Ostrowski, Wiesław Ostrowski

Koncepcja treści i rozwiązania graficznego ogólnoinformacyjnych planów miast na przykładzie planu Łukowa

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 85-95

Imrich Hornanský

Latynizacja nazw geograficznych w praktyce kartograficznej

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 95-100

   NOTATKI

Michał Starzewski

Polska. Atlas samochodowy 1:300 000 - koncepcja i realizacja

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 101-103

Tomasz Kuklasiński

Mapy tematyczne z Poznania

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 103-105

Mariola Michalak

Mapa sozologiczna Poski w skali 1:50 000

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 105-106

   RECENZJE

Jerzy Siwek

Polska. Atlas samochodowy 1:300 000

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 107-109

Jerzy Kondracki

Mapa sozologiczna 1:50 000

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 109-110

Jan Rutkowski

Warmia i Mazury. Mapa turystyczna. Skala 1:300 000. Olsztyn. Plan miasta. Skala 1:20 000.

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 111

Joanna Plit

Janusz Bogdan Faliński: Kartografia geobotaniczna.

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 112-113

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wojciech Nerlo

Mapy i atlasy

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 113-114

Wojciech Nerlo, Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 114-119

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 119-120

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 120-121

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 121-124

   KRONIKA KRAJOWA

Janusz Szewczuk

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1991 roku

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 125

Wojciech Nerlo

Działalność wydawnicza Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera w 1991 roku

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 125-126

Wojciech Nerlo

Przekształcenie Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera w spólkę akcyjną

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 126-127

Janusz Szewczuk

Plenarne posiedzenie Komisji Kartograficznej PTG w Warszawie

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 127

Jerzy Ostrowski

Nowa kadencja Komitetu do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 127-128

Michał Siwicki

Pierwszy rok działalności wydawnictwa kartograficznego Geokart-Maplan

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 129

Jacek Pasławski

V posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 129-130

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jan Rutkowski

Siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Güntera Hake

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 130-131

Andrzej Kajoch

Kartografia na 43 Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 131-132

Wiesława Żyszkowska

Seminarium francusko-polskie w Paryżu na temat "Atlasy regionalne - koncepcja| realizacja| użytkowanie"

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 132-136

Ewa Jankowska

Wizyta polskich kartografów w Oddziale Kartograficznym ORSTOM w Bondy pod Paryżem

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 137-138

Romualda Szura

Przekształcenia własnościowe w gotajskich zakładach kartograficznych

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 138

Jerzy Kondracki, Izabella Krauze-Tomczyk

11 Sesja X Sekcji Regionalnej ONZ d.s. Standaryzacji Nazw Geograficznych Europy środkowo- i południowo-wschodniej

Tom 24 • 1992 • nr 3 • s. 139

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009