ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 23 • 1991 • NR 3

   ARTYKUŁY

Jacek Pasławski

Dane statystyczne a kartogram

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 73-79

Krzysztof Buczkowski, Andrzej Garstka

Pragmatyczne aspekty skalowania diagramów

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 79-85

   NOTATKI

Ernö Csáti

Niektóre problemy szkolnej kartografii atlasowej w krajach wschodnioeuropejskich

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 86-87

Andrzej Wiśliński

Obraz tzw. śniegów wieloletnich na mapie topograficznej Tatr polskich w skali 1:10 000

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 87-88

Jerzy Wrona

Mapy na kartach pocztowych

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 89-95

   RECENZJE

Witold Kusiński

Leningrad. Atłas turista

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 95-96

Jerzy Kondracki

Atłas Biełorusskoj SSR

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 96-97

Jerzy Kondracki

Gieomorfołogiczeskaja karta Biełorusskoj SSR. Massztab 1:500 000

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 97-98

Wiesław Kaprowski

R.B. Parry| C.R. Perkins: World Mapping Today

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 98-100

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wojciech Nerlo

Mapy i atlasy

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 100-101

Wojciech Nerlo

Mapy i atlasy

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 101

Wojciech Nerlo, Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 102-105

Dorota Załuska

Mapy i atlasy

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 105-107

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 107-108

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 108-111

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Dr inż. Mieczysław Lipiński 18 I 1911 - 30 I 1991

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 112-113

Jacek Pasławski

III posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 113

Krystyna Krusiec

Utworzenie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 114-115

Marek Baranowski

Powołanie Zakładu Systemów Informacji Przestrzennej w Instytucie Geodezji i Kartografii

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 115

Jerzy Ostrowski

Seminarium Sekcji Kartograficznej SGP na temat "Automatyzacja procesów opracowywania map"

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 115-116

Jan Krupski

VII Szkoła Kartograficzna w Polanicy-Zdroju

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 116-119

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Janusz Gołaski

XVII Międzynarodowy Kongres Onomastyczny w Helsinkach

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 119-120

Krzysztof Buczkowski

IX Czechosłowacka Konferencja Kartograficzna w Preszowie

Tom 23 • 1991 • nr 3 • s. 120

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009