ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 22 • 1990 • NR 4

   ARTYKUŁY

Andrzej Czerny

Orientacje problemowe w kartografii teoretycznej

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 117-123

Wojciech Iwańczak

Tradycjonalizm i nowoczesność w kartografii średniowiecznej

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 123-133

   NOTATKI

Jan Rutkowski

Nowy atlas aktualności - Atlas Ost- und Südosteuropa

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 134

Janina E. Piasecka

Batymetryczne plany jezior Józefa Szaflarskiego

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 135-137

Józef Babicz

Materiały opisowe do Mapy Kwatermistrzowa WP z lat 1831-1843 w Centralnym Archiwum Wojskowohistorycznym w Moskwie

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 137-138

   RECENZJE

Jerzy Siwek

Tatry i Podhale. Mapa turystyczna. Skala 1:75 000

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 139-140

Jerzy Mościbroda

Lech Ratajski: Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Wydanie II.

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 141-143

Jacek Pasławski

Cartography past| present and future

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 143-145

Wiktor Grygorenko

Eberhard Schröder: Kartenentwürfe der Erde. Kartographische Abbildungsverfahren aus mathematischer und historischer Sicht.

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 145-147

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jan Knopik, Wojciech Nerlo, Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 147-149

Wojciech Nerlo, Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 149-152

Dorota Załuska

Mapy i atlasy

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 152-153

Cezary Jędrzejczak, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 153-154

Cezary Jędrzejczak, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 154-158

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Profesor Józef Szaflarski 21 XI 1908 - 13 XI 1989

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 159-162

Kazimierz Trafas

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1989 roku

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 163

Wojciech Nerlo

Działalność wydawnicza Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera w 1989 roku

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 163-164

Jerzy Siwek

Zebrania naukowe Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 164-165

Marek Głowacki

Wystawa dorobku profesora Józefa Szaflarskiego w Instytucie Geograficznym Uniwersytetu Wrocławskiego

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 165

Janusz Szewczuk

Plenarne posiedzenie Komisji Kartograficznej PTG w Warszawie

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 166

Joanna Plit

XXXIII Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Roślinności n.t. "Procesy roślinności jako przedmiot mapy geobotanicznej"

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 167-168

Jerzy Ostrowski

Wystawa dawnej kartografii portugalskiej w Muzeum Techniki w Warszawie

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 168-169

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Edward Schnayder

Pobyt naukowy mgra Edwarda Schnaydra w Sztokholmie

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 169-170

Jan Szeliga

Pobyt naukowy doc. Jana Szeligi w Bremerhaven

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 170-171

Jacek Pasławski

Wyjazd grupy pracowników Redakcji Kartograficznej przedsiębiorstwa Geokart do firm kartograficznych RFN i Belgii

Tom 22 • 1990 • nr 4 • s. 171-172

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009