ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 22 • 1990 • NR 3

   ARTYKUŁY

Zenon Kozieł

Zmiany struktury kartograficznego obrazu energii rzeźby wywołane różnymi układami i nałożeniami sieci pól odniesienia

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 57-66

Edward Schnayder

Mało znane drugie wydanie rosyjskiej mapy Polski i Mołdawii Iwana Truskota z około 1772 roku

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 67-77

   NOTATKI

Tran Tan Loc

O stosowaniu jednolitych podkładów kartograficznych do map atlasowych

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 77-78

Ryszard Szczęsny

Szczegółowa mapa fotogeologiczna Spitsbergenu

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 79-80

Krystyna Szykuła

Odnalezienie mapy Rosji Jenkinsona z 1562 roku

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 81-82

   RECENZJE

Jerzy Ostrowski

Atlas Miasta Krakowa.

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 83-87

Jan Rutkowski

Okolice Białegostoku. Mapa turystyczno-przyrodnicza. Skala 1:150 000

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 88-89

Bogdan Horodyski, Bożena Ogorzelska

Jerzy Drabek| Felicjan Piątkowski: 1000 słów o mapach i kartografii.

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 89-91

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

J.Ł.

Mapy i atlasy

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 92-93

Wojciech Nerlo, Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 93-95

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 95-96

Cezary Jędrzejczak, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 96-97

Cezary Jędrzejczak, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 97-100

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Seminarium Sekcji Kartograficznej SGP na temat map przeglądowych Warszawy i województwa stołecznego warszawskiego

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 100-101

Wojciech Jankowski

XIII Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji w Toruniu

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 101-103

Beata Konopska

XVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Gdańsku

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 103-105

Beata Konopska

XIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Jeleniej Górze

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 105-108

Stefania Gruba, Krzysztof Kałamucki

25 lat Zakładu Kartografii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 108-110

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

XIV Międzynarodowa Konferencja Kartogradiczna w Budapeszcie

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 111-114

Jan Rutkowski

Kongres kartografów czterech krajów niemieckojęzycznych w Wiedniu

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 115-116

   KOMUNIKATY

Redakcja

Międzynarodowa Konferencja EUROCARTO IX

Tom 22 • 1990 • nr 3 • s. 116

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009