ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 20 • 1988 • NR 3

   ARTYKUŁY

Stefan Jóźwicki

Jak powstał Atlas Świata Służby Topograficznej Wojska Polskiego (W dwudziestą rocznicę opublikowania atlasu)

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 113-124

Władysław Pawlak

Przedgraficzne stadium generalizacji kartograficznej

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 125-130

   NOTATKI

Andrzej Marcinkiewicz

Nazewnictwo geograficzne w Atlasie Świata Służby Topograficznej WP

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 131-136

Agnieszka Wędrychowska

O magicznej liczbie Millera 7+2

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 136-139

Wiesław Ostrowski

Pierwszy meksykański szkolny atlas geograficzny

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 139-141

   RECENZJE

Jan Rutkowski

Siemianowice Śląskie. Plan miasta

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 141-142

Elżbieta Kozubek, Jarosław Sarul

Zmiany środowiska w rejonie Bełchatowskiego Okręgu Paliwowo-Energetycznego w latach 1964-83. Stan i zmiany środowiska geograficznego w latach 1956-72 w rejonie przyszłej budowy Huty Katowice. Zmiany środowiska geograficznego w rejonie Huty Katowice w lata

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 142-144

Jan Szeliga

Anna Styszyńska: Atlas kształtowania się średnich temperatur powietrza na obszarze wód wokółantarktycznych. Cz.I. Pole średnich temperatur powietrza nad wodami mórz wokółantarktycznych i główne prawidłowości jego kształtowania się. Cz.II.

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 144-145

Jerzy Siwek

A. M. Berlant: Obraz prostranstwa: karta i informacyja.

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 145-147

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Ewa Tumiałojc, Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 147-148

Dorota Załuska

Mapy i atlasy

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 148-149

Cezary Jędrzejczak, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 149-151

Cezary Jędrzejczak, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 151-154

   KRONIKA KRAJOWA

Wojciech Jankowski

Osiemdziesięciolecie urodzin Tadeusza Garleja

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 155-156

Elżbieta Nowak-Ferdhus

Plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Kartograficznej PTG w Krakowie

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 156-157

Bożena Ogorzelska

XVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna nt. "Mapy ochrony środowiska człowieka"

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 158-160

Tomasz Dudziński

Zmiany organizacyjne w polskiej geodezji i kartografii

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 161-162

Lech Brokman

Powołanie Centralnego Ośrodka Geodezji i Kartografii

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 162-164

Michał Starzewski

Studium podyplomowe "Teledetekcja w ochronie środowiska" w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 164-165

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Lech Brokman, Bolesław Gadomski

Wizyta dra inż. Lecha Brokmana i mgra Bolesława Gadomskiego w Chinach

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 165-167

Izabella Krauze-Tomczyk

Narada przedstawicieli służb geodezyjnych i kartograficznych państw socjalistycznych w Berlinie na temat aktualizacji i drugiego wydania Mapy Świata 1:2 500 000

Tom 20 • 1988 • nr 3 • s. 168

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009