ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 19 • 1987 • NR 3

   ARTYKUŁY

Jacek Pasławski

Metody wyznaczania przedziałów klasowych kartogramu - próba klasyfikacji

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 81-91

Jadwiga Madej

"Polonia... 1770" Karola de Perthéesa i niektóre zagadnienia z nią związane

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 91-107

   NOTATKI

Leon Kozacki

Poznański ośrodek kartograficzny na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 108

Jolanta Sieradzka

O pochodzeniu terminów oznaczających mapę i kartografię

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 108-110

Jacek Pasławski

Kształcenie kartografów na Uniwersytecie Moskiewskim

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 110-111

Danuta Stachnal-Tolanda

Nieznana edycja mapy generalnej Ukrainy Wilhelma Le Vasseur de Beauplana z 1648 roku

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 111-112

   RECENZJE

Beata Konopska

Stanisław Peliwo: Mapy ziem polskich w wydawnictwach książkowych XVI-XVIII wieku

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 112-113

Beata Konopska

Bogusław Krassowski: Polska na mapach wydawców norymberskich i augsburskich z XVIII wieku

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 114

Wojciech Kosiedowski

Atłas Łatwijskoj SSR

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 114-116

Jerzy Siwek

A.M. Berlant: Ispolzowanije kart w naukach o Ziemle

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 116-118

Maciej Piekuth

Verzeichnis der Kartensammlungen in der Bundesrespublik Deutschland einschliesslich Berlin (West)

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 118-119

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Michał Starzewski

Mapy i atlasy

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 119-120

Dorota Załuska

Mapy i atlasy

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 120-122

Cezary Jędrzejczak, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 122-123

Cezary Jędrzejczak, Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 123-127

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Profesorowie E. Lehmann i F. J. Ormeling członkami honorowymi Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 127-128

Bożena Ogorzelska

XV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Poznaniu

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 128-130

Elżbieta Nowak-Ferdhus

Plenarne zebranie Komisji Kartograficznej PTG w Poznaniu

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 131

Jan Rutkowski

Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna na temat "Metodyka sporządzania i wydawania map" w Jaworzu koło Bielska-Białej

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 131-134

Cezary Jędrzejczak

XI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii we Wrocławiu

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 134-136

Wojciech Nerlo

Uroczystość z okazji XXXV-lecia Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 136-137

Wiesław Ostrowski

Drugie seminarium Sekcji Kartograficznej SGP poświęcone nowej koncepcji mapy województw w skali 1:200 000

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 137-138

Izabella Krauze-Tomczyk

Pierwsze w kadencji 1986-88 posiedzenie Komitetu do spraw Kartografii Ogólnej przy prezesie GUGiK

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 138-139

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jacek Pasławski

Pobyt dra Jacka Pasławskiego w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Moskiewskiego

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 140-141

Henryk Górski

VI Regionalna Konferencja Kartograficzna ONZ do spraw Afryki w Addis Abebie

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 142-143

Krystyna Szykuła

IV Kolokwium Wedutologiczne w Monastyrze (Münster)

Tom 19 • 1987 • nr 3 • s. 143-144

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009