ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 18 • 1986 • NR 4

   ARTYKUŁY

Leontyna Barwińska

Przyczynek do rodowodu kartografii tematycznej prof. Franciszka Uhorczaka (1902-1981)

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 153-161

Mieczysław Sirko

Kilka uwag o nowym arkuszu Mapy Osadnictwa Świata 1:1 000 000

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 161-165

Stanisław Alexandrowicz

Plan oblężenia zamku Uły z 1568 roku (Przyczynek do początków staropolskiej kartografii wojskowej)

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 165-175

   NOTATKI

Wanda Mierzwińska, Jan. R. Olędzki

Katastrofa w Czernobylu na zdjęciach satelitarnych

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 175-176

Edward Schnayder

Drugie wydanie rosyjskiej mapy Polski i Mołdawii Iwana Truskota. Wiadomość wstępna

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 177-178

Lucyna Szaniawska

W sprawie autorstwa angielskiej mapy Polski z 1698 roku

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 178-179

   RECENZJE

Mieczysław Sirko

Europa. Atlas samochodowy

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 179-181

Grzegorz Dominik Świderski

Polityczny Atlas Świata 1985

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 181-182

Florian Plit, Joanna Plit

Nouvel Atlas Rural de la Region Provence-Alpes-Cote d'Azur. Tome II: Cartes analitiques

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 183

Florian Plit, Joanna Plit

Vegetation Map of Africa - Carte de la Végétation de l'Afrique| 1:5 000 000

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 183-184

Maciej Piekuth

International Directory of Current Research in the History of Cartography and in Carto-Bibliography. No. 5| 1985

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 184-185

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 185-186

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 186-187

Dorota Załuska

Mapy i atlasy

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 187-188

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 188-189

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 189

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 189-192

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

II Szkoła Kartograficzna w Mogilanach

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 193-195

Lech Brokman

Narada w Bydgoszczy na temat wykorzystywania krajowych błon graficznych i papierów do celów kartograficznych i geodezyjnych

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 195-196

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Marek Baranowski

Seminarium Euro-Carto IV we Frankfurcie nad Menem

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 197-198

Jan Rutkowski

Pobyt dra Michała Najgrakowskiego i mgra Jana Rutkowskiego w Niemieckiej Republice Demokratycznej

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 198-199

   KOMUNIKATY

Redakcja

Plan wydawniczy Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych na rok 1987

Tom 18 • 1986 • nr 4 • s. 199-200

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009