ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 18 • 1986 • NR 2

   ARTYKUŁY

Antoni Szymanek

Od "Książnicy-Atlas" do Oddziału PPWK we Wrocławiu

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 49-57

Jan Knopik

Szkolne mapy i atlasy geograficzne powojennej "Książnicy-Atlas" i Oddziału PPWK we Wrocławiu

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 57-63

Henryk Jeszka

Mapy i atlasy historyczne powojennej "Książnicy-Atlas" i Oddziału PPWK we Wrocławiu

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 63-68

Andrzej Kajoch

Kartografia turystyczna i tematyczna w dorobku Oddziału PPWK we Wrocławiu

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 68-72

   NOTATKI

Anna Bluj

Zbiory biblioteki Oddziału PPWK we Wrocławiu

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 72-73

Janina E. Piasecka

Atlasy Joachima Lelewela z zakresu historii geografii (w 200 rocznicę urodzin autora)

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 73-76

Marzena Groszyk

Odwzorowanie Petersa - demagogia zamiast kartografii

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 76-80

   RECENZJE

Jerzy Kondracki

Atlas Tatrzańskiego Parku Narodowego

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 80-83

Jan Rutkowski

Katowice. Mapa turystyczna - tourist map. Skala 1:20 000

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 84-85

Paweł Kowalski

Seydlitz Weltatlas

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 85-86

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 87-88

M. Mozolewska-Adamczyk

Mapy i atlasy

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 88-89

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 89-91

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 91-94

   KRONIKA KRAJOWA

Władysław Pawlak

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1985 roku

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 94-95

Janusz Łopatto

Działalność wydawnicza Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w 1985 roku

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 95

Barbara Grabowska

Siódmy rok pracy Centralnej Informacji Kartograficznej

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 96

Ewa Gołąb

X Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Lublinie

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 97-98

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jacek Pasławski

80-lecie urodzin Profesora Konstantina A. Saliszczewa

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 99-100

Edward Schnayder

Pobyt naukowy mgra Edwarda Schnaydra w Austrii

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 100-101

Izabella Krauze-Tomczyk

Ogólnowęgierska konferencja kartograficzna w Budapeszcie n. t. "Kartografia tematyczna w służbie planowania"

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 101-102

Jacek Pasławski

Otwarcie Muzeum Kartograficznego w Gocie

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 103

Jacek Pasławski

Kartografia na IV Kongresie Geografów w NRD w Gocie

Tom 18 • 1986 • nr 2 • s. 103-104

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009