ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 17 • 1985 • NR 4

   ARTYKUŁY

Janina E. Piasecka

Polskie atlasy geograficzne do połowy XIX wieku

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 169-190

Wojciech Nerlo

Czasopisma kartograficzne w polskich bibliotekach

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 190-205

   NOTATKI

Jerzy Kondracki

Prace kartograficzne Bogdana Zaborskiego

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 205-207

Barbara Jaworska

"Przegląd Tyflologiczny" o mapach dla niewidomych

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 207-208

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Stefan Przewłocki| Grzegorz Kowalski| Marian Czochański: Kartografia tematyczna w inżynierii środowiska

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 209-210

Julian Janczak

Alojzy Zielecki: Mapa w nauczaniu historii

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 210-211

Wiesława Żyszkowska

J.S. Keates: Understanding maps

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 211-213

Florian Plit, Joanna Plit

Le traitement graphique en géographie

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 213

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Ostrowski, Janina Pawlak

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 214

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 214-215

M. Mozolewska-Adamczyk

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 215-216

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 216

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 216-217

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 217-221

   KRONIKA KRAJOWA

Mieczysław J. Sakławski

Nowa struktura organizacyjna Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 222-224

Jerzy Ostrowski

Porozumienie o współpracy między Państwowym Przedsiębiorstwem Wydawnictw Kartograficznych a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym w Katowicach

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 224-225

Jerzy Ostrowski

Sesja naukowa z okazji 40-lecia Instytutu Geodezji i Kartografii

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 226-227

Jacek Pasławski

Uroczysta sesja naukowa z okazji obchodów 40-lecia państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej w Polsce Ludowej

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 227-228

Piotr Grabowski

"Dni Kartografii" w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Chorzowie

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 228-229

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

90-lecie urodzin profesora Eduarda Imhofa

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 229-230

Jerzy Kondracki

Polscy wykładowcy w Narodowym Instytucie Kartograficznym w Algierze

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 230-231

   KOMUNIKATY

Redakcja

Plan wydawniczy Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych na rok 1986

Tom 17 • 1985 • nr 4 • s. 231-232

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009