ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 17 • 1985 • NR 3

   ARTYKUŁY

Małgorzata Gutry-Korycka

Zastosowanie map powierzchni trendu w badaniach składników bilansu wodnego Polski

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 121-132

Wojciech Jankowski

Mapa typów rolnictwa Europy 1:2 500 000

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 132-137

Edward Kajdański

"Atlas Chin" Michała Boyma

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 138-146

   NOTATKI

Zofia Haczewska

Rękopiśmienna osiemnastowieczna mapa hydrograficzna Polski w zbiorach sztokholmskich

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 146-147

Hanna Zalewska

Mapa hydrograficzna dawnej Słowiańszczyzny z 1882 roku

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 147-149

Józef Domański

Plany miast i osiedli w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 149-150

   RECENZJE

Jacek Pasławski

Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 150-151

Julian Janczak

Lucyna Lipińska: Mapy w zbiorach Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Katalog

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 152

Jerzy Siwek

Ferdinand Mayer: Petro-Atlas. Erdöl und Erdgas

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 152-153

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Teresa Smyl

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 153

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 153-154

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 154

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 154-155

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 155-157

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

IX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Warszawie

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 157-159

Janusz Gołaski

Konferencja w Poznaniu poświęcona ośrodkom dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 159

Joanna Lewandowska-Smoleńska

Wystawa w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem poświęcona Tadeuszowi Zwolińskiemu

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 160

Jacek Pasławski

Sympozjum w Warszawie na temat programów nauczania geodezji na poziomie średnim

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 160-161

Izabella Krauze-Tomczyk

Posiedzenie Komitetu do spraw Kartografii Ogólnej w listopadzie 1984 r.

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 161

Maciej Piekuth

Wystawa map pocztowych we Wrocławiu

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 161-162

Maciej Piekuth

Wystawa znaczków o tematyce kartograficznej w Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 162

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

70-lecie urodzin profesora Arthura H. Robinsona

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 163

Wiesław Ostrowski

Problematyka kartograficzna na XXV Międzynorodowym Kongresie Geograficznym w Paryżu

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 164-165

Wojciech Jankowski

Pobyt dra Wojciecha Jankowskiego w Jugosławii

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 166

Marek Baranowski

Seminarium EUROCARTO III w Grazu

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 166-167

Edward Schnayder

Wystawa starych map z bibliotek krakowskich w Bochum (RFN)

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 167-168

Kazimierz Trafas

Wystawa "Historia i współczesność polskiej kartografii" w Pradze

Tom 17 • 1985 • nr 3 • s. 168

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009