ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 17 • 1985 • NR 2

   ARTYKUŁY

Jerzy Kondracki

Początki państwowej kartografii cywilnej w Polsce Ludowej

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 49-54

Stefan Jóźwicki

Wojskowy Instytut Geograficzny w latach 1945-1949

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 55-62

Wiktor Grygorenko

Układ współrzędnych i krój map topograficznych do celów gospodarczych w odwzorowaniu quasi-stereograficznym GUGiK-1980

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 63-73

Zenon Biesaga

Mapa topograficzna Tatr polskich w skali 1:10 000

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 73-79

   NOTATKI

Mieczysław Sirko

VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha przed jubileuszem 200-lecia działalności

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 79-80

Jan Rutkowski

International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC) w Enschede

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 81-82

   RECENZJE

Gabriel Bonatowski

Tatry polskie. Mapa topograficzna. Skala 1:10 000

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 82-84

Jan Rutkowski

Ośrodki kultu religijnego w Polsce. Mapa w skali 1:750 000

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 84-86

Jacek Pasławski

Warszawa jaka była. Oryginalne mapy Stolicy sprzed 1939 i z 1945 roku.

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 86-87

Andrzej Czerny

Atłas SSSR

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 87-89

Paweł Kowalski

Schweizer Weltatlas für die Volks- und Mittelschule

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 89-90

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 91

B. Pieczerak

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 91-92

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 92-93

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 93-95

   KRONIKA KRAJOWA

Stanisław Pietkiewicz

Prof. dr inż. Franciszek Biernacki 2.IV.1897 - 21.VIII.1984

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 96

Jerzy Ostrowski

Ważniejsze publikacje profesora Franciszka Biernackiego

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 96-97

Władysław Pawlak

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1984 roku

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 97

Janusz Łopatto

Działalność wydawnicza Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych w 1984 roku

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 98

Mieczysław Sirko

Plenarne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Komisji Kartograficznej PTG w Lublinie

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 98-100

Wojciech Nerlo

XIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Lublinie poświęcona teoretycznym i metodycznym problemom współczesnej kartografii

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 100-101

Janina E. Piasecka

Otwarcie zbioru globusów polskich w Dworku Wincentego Pola w Lublinie

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 101-102

Kazimierz Trafas

XI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji oraz V Sympozjum Teledetekcji w Warszawie

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 102-103

Jerzy Ostrowski

Kronika personalna 1984

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 103-104

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jan Rutkowski

Pobyt mgra Jana Rutkowskiego na stażu naukowym w RFN

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 104-106

Jan Rutkowski

III wspólna Konferencja Kartograficzna Austrii| RFN i Szwajcarii a zarazem XXXIII Konferencja Kartografów RFN nt. "Technika w kartografii" w Fellbach koło Stuttgartu

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 106-107

Marek Baranowski

Seminarium Austra-Carto One w Perth (Australia)

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 107-108

Marek Baranowski, Andrzej Ciołkosz

XII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Perth

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 108-112

Marek Baranowski, Andrzej Ciołkosz

VII Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Perth

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 112-113

Maciej Piekuth

Wystawy z okazji XII Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Perth

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 113-117

Marek Baranowski

Posiedzenie Komisji Kartografii Komputerowej (Komisji C) MAK w Perth

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 117

Maciej Piekuth

Udział grupy młodych kartografów z Wrocławia w konferencji MAK w Perth

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 117-118

Janusz Gołaski

Zagadnienia opracowania nazw na mapach na XV Międzynarodowym Kongresie Onomastycznym w Lipsku

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 118-119

Mieczysław Sirko

Studenci specjalizacji kartograficznej UMCS gośćmi VEB Hermann Haack Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha

Tom 17 • 1985 • nr 2 • s. 120

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009