ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 17 • 1985 • NR 1

   ARTYKUŁY

Wojciech Bychawski, Andrzej Ciołkosz

Obraz rzeźby powierzchni Ziemi na zdjęciach satelitarnych

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 1-6

Stefania Mąkolska, Teresa Paćko

Zbiory kartograficzne Centralnej Biblioteki Geograficznej w Warszawie

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 6-18

Michael Mikoś

Polska na mapie świata Giovanniego Leardo

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 18-23

   NOTATKI

Wojciech Jankowski

Uwagi na marginesie nowego projektu mapy użytkowania ziemi

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 23-25

Maciej Piekuth

Muzea kartograficzne na świecie

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 25-26

Edward Kajdański

Nieznana mapa Chin w zbiorach Biblioteki Czartoryskich w Krakowie

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 26-28

   RECENZJE

Maciej Piekuth

Góry i Pogórze Kaczawskie. Mapa turystyczna. Skala 1:60 000

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 29-30

Maria Pelczar

Ostrowa Tichogo Okieana. Karta Mira 1:2 500 000 - Pacific Ocean Islands. World Map 1:2 500 000

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 30

Bolesław Gadomski, Jacek Pasławski

Basic cartography for students and technicians. Vol. I

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 31-32

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Antoni Szymanek, Janusz Łopatto, Teresa Chanas

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 33

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 33

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 33

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 33-34

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 34

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 34-36

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 36-38

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Docent Michał Janiszewski 25.IV.1901 - 1.V.1984

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 38-40

Jerzy Nowak, Marianna Nowak

Bibliografia prac kartograficznych doc. Michała Janiszewskiego

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 40-43

Jan Rzędowski

Henryk Cytowski 19.VII.1904 - 19.V.1984

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 43

Jerzy Ostrowski

Ważniejsze publikacje Henryka Cytowskiego

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 44

Jerzy Ostrowski

Konferencja naukowa w Poznaniu n.t. "Mapy turystyczne jako źródło informacji i badań naukowych"

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 44-45

Izabella Krauze-Tomczyk

Narada robocza przedstawicieli służb geodezyjnych i kartograficznych państw socjalistycznych w Warsdzawie

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 45

Wiktor Grygorenko

Ponowna reorganizacja Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 46

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Bogusław Krassowski

Konferencja naukowa z okazji 125-lecia Powstania Działu Kartografii w Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 46-47

   KOMUNIKATY

Redakcja

Plan wydawniczy Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych na 1985 r.

Tom 17 • 1985 • nr 1 • s. 47-48

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009