ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 16 • 1984 • NR 3

   ARTYKUŁY

Rudi Ogrissek

Zależności między redagowaniem a percepcją map| ze szczególnym uwzględnieniem map historycznych

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 109-112

Wojciech Nerlo, Jacek Pasławski

O kartogramie Bertina i jego pewnej modyfikacji

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 112-122

   NOTATKI

Jerzy Szymański

Oficerska Szkoła Topografów w obozie jenieckim w Murnau

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 122-123

Edward Schnayder

Mapa Chopina

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 123-126

Hanna Libura

Mapy preferencji mieszkaniowych P. Goulda

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 126-128

Maciej Piekuth

O terminie "teledetekcja" w piśmiennictwie polskim

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 128-129

   RECENZJE

Irena Dynowska, Jacek Pasławski

Examples of Environmental Maps - Examples de Cartes de I'Environnement

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 129-131

Maria Pelczar

International Bathymetric Chart of the Mediterranean

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 131-132

Joanna Plit, Florian Plit

Nouvel Atlas Rural de la Region Provence-Alpes-Cote d'Azur-Mediterranee

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 132-133

Wiesława Żyszkowska

Ph C. Muehrcke: Map Use. Reading| Analysis an Interpretation

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 133-135

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

G. Wysocki, W. Lisiecka

Mapy i atlasy

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 136

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 136-137

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 137

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 138-139

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 139-142

   KRONIKA KRAJOWA

Jan Szeliga

10 lat Zakładu Kartografii i Fotointerpretacji Uniwersytetu Gdańskiego (1973-1983)

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 142-145

Jacek Pasławski

Seminarium na temat jednolitego systemu sporządzania map komputerowych na potrzeby krajowego i regionalnego planowania przestrzennego

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 145-146

Izabella Krauze-Tomczyk

Posiedzenie Komitetu do Spraw Kartografii Ogólnej w listopadzie 1983 r.

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 146-147

Elżbieta Nowak-Ferdhus

Plenarne zebranie Komisji Kartograficznej PTG w Warszawie

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 147

Jerzy Ostrowski

Wystawa planów i widoków Wenecji w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 147-148

Lech Brokman

Seminarium Sekcji Kartograficznej SGP n.t. "Usprawniania procesów technologicznych w kartografii"

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 148-150

Władysław Pawlak

Powołanie Sekcji Kartograficznej Komisji Nauk o Ziemi Oddziału PAN we Wrocławiu

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 150

Wiesław Kublin

Powołanie nowego Kolegium Wydawnictwa w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 150-151

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

Marcel Destombes (1907-1983)

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 151-152

Henryk Górski

Sympozjum w Brukseli poświęcone planom miast dla niewidomych i niedowidzących

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 152

Zbigniew Baranowski

Narada robocza przedstawicieli służb geodezyjno-kartograficznych państw socjalistycznych w Budapeszcie

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 153

Jan Szeliga

Prace kartograficzne w wyprawie antarktycznej BIOMASS-SIBEX 1983/84

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 153-155

Edward Schnayder

Pobyt mgra Edwarda Schnaydera w Bitburgu (RFN)

Tom 16 • 1984 • nr 3 • s. 155-156

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009