ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 15 • 1983 • NR 3

   ARTYKUŁY

Irena Frączek

Z problematyki eksperymentalnych badań kartodiagramów

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 113-126

Hanna Libura

Niektóre aspekty kartograficzne map wyobrażeniowych

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 126-132

   NOTATKI

Barbara Grabowska

Centralna Informacja Kartograficzna

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 133-134

Jerzy Ostrowski

Japońskie Stowarzyszenie Kartografów

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 134

Wojciech Nerlo

Australia gospodarzem najbliższej konferencji Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 134-136

   RECENZJE

Mieczysław Sirko

Atlas Województwa Bielskiego

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 136-138

Jan Rutkowski

Ochrona przyrody w Polsce. Skala 1:750 000

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 138-140

Julian Janczak

Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej. Materiały z konferencji

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 140

Jacek Pasławski

Arthur H. Robinson: Early thematic mapping in the history of cartography

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 140-142

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 142-143

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 143-144

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 144-146

   KRONIKA KRAJOWA

Wiesław Kaprowski

Józef Słomczyński 1902 - 1983

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 147-148

Teresa Paćko

Stan prac nad "Centralnym katalogiem zbiorów kartograficznych w Polsce"

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 148

Hanna Zalewska

Wystawa "Kartografia w powstaniu styczniowym" w Muzeum Techniki w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 148-149

Jan Rutkowski

Seminarium Sekcji Kartograficznej SGP poświęcone problematyce opracowywania map do biegów na orientację

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 149-150

Jerzy Ostrowski

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Kartograficznej Stowarzyszenia Geodetów Polskich

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 150

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Wiesław Ostrowski

Pobyt dra Wiesława Ostrowskiego w Guadalajara (Meksyk)

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 151-152

   KOMUNIKATY

Redakcja

Nowe przepisy w sprawie normatywów za kartograficzne prace redakcyjne i rysownicze

Tom 15 • 1983 • nr 3 • s. 152

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009