ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 15 • 1983 • NR 2

   ARTYKUŁY

Andrzej Czerny

Rozważania o kompleksowych ogólnogeograficznych atlasach świata

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 65-75

G. R. P. Lawrence

Nauczanie kartografii w Wielkiej Brytanii

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 75-81

   NOTATKI

Andrzej Czerny, Irena Frączek

Jeszcze o skalach pomiarowych

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 81-86

Jan Szeliga

Pierwsze polskie mapy z kontynentu Antarktydy

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 86-87

Jerzy Ostrowski

Seria znaczków pocztowych poświęcona historii polskiej kartografii

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 87-89

Jerzy Ostrowski

Stanisław Wyspiański o roli ściennej mapy Polski w wychowaniu patriotycznym młodzieży

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 89-90

Jerzy Ostrowski

Znamienna opinia o atlasie historycznym dla klasy IV

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 90-91

Hanna Zalewska

Amsterdamskie wydanie Dziejów kartografii polskiej prof. Karola Buczka

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 91

   RECENZJE

Mieczysław Sirko

Nasza Ojczyzna. Atlas historyczny dla klasy IV

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 92-93

Janusz Gołaski

Katalog dawnych map wielkoskalowych Krakowa XVI-XIX w.

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 93-94

Jacek Pasławski

K. A. Saliszczew: Idiei i tieoreticzeskije problemy w Kartografii 80-ch godow

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 94-96

Stanisław Alexandrowicz

Michael J. Mikoś: Early Maps of Poland (1508-1772) in the American Geographical Society Collection

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 97-98

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 98

B. Pieczerak

Mapy i atlasy

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 98-99

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 99-100

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 100-102

   KRONIKA KRAJOWA

Władysław Pawlak

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1982 roku

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 103

Kazimierz Trafas

Nagroda Miasta Krakowa dla Atlasu miejskiego województwa krakowskiego

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 103

Elżbieta Nowak-Ferdhus

Plenarne zebranie Komisji Kartograficznej PTG w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 104-105

Henryk Górski

Powołanie Redakcji Kartograficznej w Przedsiębiorstwie Eksportu Geodezji i Kartografii "Geokart"

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 105

Stefania Gurba

Sesja poświęcona pamięci prof. dra Franciszka Uhorczaka

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 105-106

Roman Wolnik

Jubileusz 50-lecia doktoratu Józefa Szaflarskiego

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 106-107

Zenon Kozieł

Wystawa "Mapy ziem polskich w zbiorach Książnicy Miejskiej" w Toruniu

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 107

Jerzy Ostrowski

Kronika personalna 1981-1982

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 107-109

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Kondracki

X Sesja Grupy Ekspertów ONZ do spraw Nazw Geograficznych oraz IV Konferencja ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych Świata

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 109-110

Kazimierz Trafas

Wystawa kartografii polskiej i sympozjum w Budapeszcie

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 111

Jerzy Ostrowski

Wystawa dawnych map Polski na Uniwersytecie w Milwaukee

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 111

Zbigniew Baranowski, Izabella Krauze-Tomczyk

Narada robocza przestawicieli służb geodezyjno-kartograficznych państw socjalistycznych w Bukareszcie

Tom 15 • 1983 • nr 2 • s. 112

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009