ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 15 • 1983 • NR 1

   KOMUNIKATY

Redakcja

Po XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 1

Henryk Jabłoński

Posłanie Przewodniczącego Rady Państwa PRL do uczestników XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 2

Prof. F.J. Ormeling

Przemówienie powitalne wygłoszone przez prezyenta MAK prof. F. J. Ormelinga na uroczystości otwarcia XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 3-6

Tadeusz Hupałowski

Przemówienie Ministra Administracji| Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska generała dywizji Tadeusza Hupałowskiego otwierające obrady XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 6

Prof. F.J. Ormeling

Przemówienie wygłoszone przez prezydenta MAK prof. F. J. Ormelinga na zakończenie obrad XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 7-10

Prof. Zdzisław Adamczewski

Przemówienie wygłoszone Przez prezesa GUGiK wiceministra prof. Zdzisława Adamczewskiego w czasie uroczystości zamknięcia XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 10-11

   ARTYKUŁY

Jerzy Ostrowski

Aktualne problemy teoretyczne kartografii w świetle obrad XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 11-16

Marek Baranowski

Tematyka kartografii komputerowej na XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 17-20

Danuta Licińska

Atlasy szkolne w świetle obrad XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 20-24

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

Geneza programu naukowego XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 25-26

Jerzy Ostrowski

Jak powstał emblemat XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 26-27

Jerzy Ostrowski

Faksymilowe wydanie dawnych map ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 27

   RECENZJE

Wojciech Jankowski

"The Polish Cartography 1976"

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 28-29

Wojciech Jankowski

"The Polish Cartography 1982"

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 28-29

Stanisław Pietkiewicz

Wśród starych map i atlasów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Among the old maps an atlases of the National Library in Warsaw. Parmi les vieilles cartes et les vieux atlas de la Bibliotheque Nationale a Varsovie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 29-30

Irena Frączek

"ITC Journal" 1982 - 2. Special cartography issue

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 30-31

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Antoni Szymanek, E. Łużna, K. Jawecka

Mapy i atlasy

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 32-33

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 33-36

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 36-39

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 39

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 39-40

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Przyznanie honorowego członkostwa Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej profesorowi S. Pietkiewiczowi

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 41

Jerzy Ostrowski

Obrady XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 42-46

Stanisław Pietkiewicz

Wystawy z okazji XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 46-49

Bogdan Horodyski, Paweł Kowalski, Jerzy Ostrowski

Wystawa Kartografii Polskiej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 49-51

Lech Brokman

Wystawa Techniczna

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 52-53

Bogusław Krassowski

Wystawa zabytkowych map w Pałacu Rzeczypospolitej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 53-54

Jerzy Ostrowski

Wycieczki techniczne z okazji XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 54-55

Andrzej Ciołkosz

Warszawskie posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 55

Jacek Pasławski

Posiedzenie Komisji Permanentnego Kształcenia Kartografów (Komisji A) MAK w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 56

Andrzej Makowski

Dziesiąte spotkanie Komisji "Produkcja map" (Komisji B) MAK w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 57

Jerzy Ostrowski

Spotkanie robocze Komisji Przekazu Kartograficznego (Komisji D) MAK w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 57-58

Andrzej Ciołkosz

Drugie zebranie Komisji Kartowania Tematycznego za pomocą Teledetekcji (Komisji E) MAK

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 58

Edward Schnayder

Posiedzenie Komisji Historii Kartografii (Komisji F) MAK w czasie XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 58-60

Andrzej Makowski

Spotkanie Grupy Roboczej Wielojęzycznego Słownika Terminów Technicznych w Kartografii MAK w Warszawie

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 60

Jerzy Kondracki

Ósme spotkanie Grupy Roboczej Atlasów Środowiska Międzynarodowej Unii Geograficznej i Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 61

Edward Schnayder, Maria Pelczar

Wycieczki pokonferencyjne z okazji XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 62-63

Jerzy Ostrowski

Ostatnie posiedzenie Komitetu Organizacyjnego XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

Tom 15 • 1983 • nr 1 • s. 63-64

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009