ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 14 • 1982 • NR 4

   ARTYKUŁY

Christopher Board

Rozwój idei przekazu kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem roli profesora L. Ratajskiego

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 157-166

Władysław Pawlak

Zastosowanie półtonowych masek i rastrów kontaktowych w reprodukcji cieniowania

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 167-173

   NOTATKI

Jerzy Ostrowski

Pozakartograficzne inspiracje teoretycznych prac prof. Lecha Ratajskiego

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 173-175

Jerzy Ostrowski, Jacek Pasławski

Ewolucja poglądów prof. Lecha Ratajskiego na istotę kartografii w opinii prof. K. A. Saliszczewa

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 175-177

Edward Schnayder

Bibliografia kartografii kościelnej Polski. Historia i omówienie

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 178-180

Jan R. Olędzki

Teleetekcja a kartografia

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 180-181

Andrzej Ciołkosz

SPOT - nowy satelita teledetekcyjny

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 182-183

   RECENZJE

Julian Janczak

L. Szaniawska: Mapa jako dokument wiedzy o Afryce w dobie Odrodzenia

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 183-184

Julian Janczak

B. Krassowski: "Schronisko" Służba Geograficzna Armii Krajowej

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 184

Andrzej Czerny

Estados Unidos Mexicanos| Atlas Nacional del Medio Fisico

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 184-186

Bogdan Terenkoczy

Autoroutenatlas (Bulgarien| CSSR| DDR| Ungarn| Polen| Rumänien| Sowjetunion-europäischer Teil)

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 186-187

Jacek Pasławski

K. A. Saliszczew: Kartografija

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 187-188

Stanisław Pietkiewicz

M. J. Blakemore and J. B. Harley: Concepts in the History of Cartography. A Review and Perspective

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 188-193

Bogdan Horodyski

Schulatlanten in Deutschland und benachbarten Ländern vom 18 Jahrhundert bis 1950. Ein Bibliographisches Verzeichnis

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 193-194

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 194

B. Pieczerak

Mapy i atlasy

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 194-195

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 196-197

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 197-200

   KRONIKA KRAJOWA

Janina E. Piasecka

VIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Warszawie

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 200-202

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

Siedemdziesięciolecie urodzin prof. dra F. J. Ormelinga

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 202-203

Władysław Pawlak

25 lat kształcenia kartografów na Politechnice w Dreźnie

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 203-204

   KOMUNIKATY

Redakcja

Nowe przepisy w sprawie wynagrodzeń autorskich za opracowania kartograficzne

Tom 14 • 1982 • nr 4 • s. 204

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009