ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 14 • 1982 • NR 1

   KOMUNIKATY

Redakcja

Profesor dr Franciszek Uhorczak nie żyje

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 1

Stanisław Pietkiewicz

Profesor Franciszek Uhorczak 27.II.1902 - 8.XI.1981

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 2-5

Jerzy Biniaszewski

Nasz Profesor

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 5-7

Jerzy Ostrowski

Bibliografia prac prof. Dra Franciszka Uhorczaka

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 7-8

   ARTYKUŁY

Leszek Grzechnik, Franciszek Uhorczak

Dwie mapy izarytmiczne gęstości zaludnienia świata według pól o jednakowej wielkości

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 8-19

Stefania Gurba

Zastosowanie metody kropkowej do mapy użytkowania ziemi w Polsce

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 19-25

   NOTATKI

Jan Szeliga

Dwie polskie mapy Zatoki Admiralicji

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 25-27

Joanna Lewandowska

Czy nowa seria map turystycznych PPWK?

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 27-28

Maciej Piekuth

Mapy powodzi

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 28-29

   RECENZJE

Maciej Piekuth, Jerzy Ostrowski

Bibliografia polskich wydawnictw geodezyjnych i kartograficznych za lata 1918 - 1978

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 30-31

Julian Janczak

Lucyna Kublin: "Regni Poloniae| Magni Ducatus Lituaniae provinciarum foedere et vasallagic illis junctarum et regionum vicinarum nova mappa geographica" Jakuba Kantera z 1770 r.

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 31-32

Andrzej Czerny

Gieograficzeskij atłas dla uczitielej sriedniej szkoły

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 32-34

Andrzej Czerny

Atlas de Colombia

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 34-35

Hanna Libura

R. M. Downs| D. Stea: Maps in Minds| Reflection on Cognitive Mapping

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 36-37

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

E. Ostrowska, Ewa Tumiałojc, K. Zalewska

Mapy i atlasy

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 37-38

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 38

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 38-39

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 39-40

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 40-43

   KRONIKA KRAJOWA

Danuta Markowska

Pierwsze w 1981 r. posiedzenie Komitetu do spraw Kartografii Ogólnej

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 43-44

Julian Janczak

Konferencja naukowa w Katowicach poświęcona "Znaczeniu materiałów archiwalnych dla bezpiecznego prowadzenia robót górniczych"

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 44-45

Jerzy Ostrowski

Wystawa "Oficyna kartograficzna Armii Krajowej" w Muzeum Techniki NOT

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 45

Jerzy Ostrowski

VII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Krakowie

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 45-47

Jerzy Ostrowski

Wystawa "Imago Poloniae" w Collegium Maius w Krakowie

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 47-48

Kazimierz Trafas

350-lecie utworzenia pierwszej Katedry Geodezji w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 48-50

Jacek Pasławski

Kartografia na XXXII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Białymstoku

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 50

Wojciech Jankowski

X Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji w Gdańsku

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 51-52

Antoni Szymanek

Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu na temat "Wykorzystanie globusów w dydaktyce geografii"

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 52-53

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Wojciech Jankowski

Sándor Rado 1899 - 1981

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 53-54

Jerzy Kondracki

Siódme zebranie wspólnej Grupy Roboczej Atlasów Środowiska Międzynarodowej Unii Geograficznej i Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 54-56

Michał Najgrakowski

Pobyt dra Michała Najgrakowskiego w Republice Federalnej Niemiec

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 56-57

Michał Najgrakowski

30 Zjazd Kartografów RFN - Dortmund 1981

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 57

Andrzej Ciołkosz

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego MAK w Montreux

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 57-58

Jacek Pasławski

VIII Czesko-Polskie Seminarium Geograficzne w Karlowych Warach

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 58-59

Władysław Pawlak

Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna "Współczesne nauczanie - współczesne mapy" w Budapeszcie

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 59

   KOMUNIKATY

Redakcja

Imprezy zagraniczne i międzynarodowe z zakresu kartografii i dziedzin pokrewnych 1982 - 1984

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 60

Redakcja

XII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna i VII Zgromadzenie Ogólne MAK

Tom 14 • 1982 • nr 1 • s. 60

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009