ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 13 • 1981 • NR 2

   ARTYKUŁY

Andrzej Marcinkiewicz

35 lat kartografii wojskowej w Polsce Ludowej

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 49-56

Jerzy Mościbroda

Problematyka pola podstawowego w badaniach geografów i kartografów polskich

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 56-65

Elżbieta Iwanicka-Lyrowa, Jacek Pasławski

Z problematyki sieci pól znormalizowanych jako układu odniesienia badań przestrzennych

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 66-72

Maciej Piekuth

Pomocnicze materiały informacyjne w systemie dokumentacji kartograficznej

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 72-84

   NOTATKI

Irena Frączek

Eugeniusz Romer patronem jednej z nagród Wydziału VII PAN

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 84

Lucyna Szaniawska

Trzy wydania mapy Folina w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 85

Maciej Piekuth

Północnoamerykańskie lokalne stowarzyszenia kartograficzne

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 85-86

   RECENZJE

Wojciech Jankowski

Polska. Użytkowanie ziemi| skala 1:500 000

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 86-87

Jan Rutkowski

Pojezierze Chełmińskie. Mapa turystyczna| skala 1:125 000

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 87-89

Julian Janczak

Stanisław Litak: Struktura terytorialna kościoła łacińskiego w Polsce w 1772 roku. Materiały do Atlasu historycznego chrześcijaństwa w Polsce. T. IV

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 89-90

Wojciech Jankowski

Magyarország földfotó térképe| Kisérleti térkép 1:500 000

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 90-91

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Elżbieta Ostrowska

Mapy i atlasy

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 91

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 91-92

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 92

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 93

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 93-95

   KRONIKA KRAJOWA

Jacek Pasławski

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1980 roku

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 96

Paweł Kowalski

Goście zagraniczni w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego w 1980 roku

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 97

Marek Baranowski

X Narada Krajowa Klubu Użytkowników ETO w Geodezji

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 97-98

Jerzy Ostrowski

30-lecie Katedry Kartografii na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 98-99

Jerzy Ostrowski

Naukowo-techniczna konferencja szkoleniowa w Lublinie na temat automatyzacji procesów kartograficznych

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 99-101

Jerzy Ostrowski

Kronika personalna

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 101-102

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

75-lecie urodzin Profesora Konstantina A. Saliszczewa

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 102-103

Wojciech Jankowski

Pobyt dra Wojciecha Jankowskiego w Hiszpanii

Tom 13 • 1981 • nr 2 • s. 103-104

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009