ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 13 • 1981 • NR 1

   OKOLICZNOŚCIOWE

Redakcja

Od Redakcji

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 1

   ARTYKUŁY

Andrzej Ciołkosz

Przeglądowa mapa użytkowania ziemi w Polsce opracowana na podstawie zdjęć satelitarnych

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 2-7

Janusz J. Klawe

Rola projektowania mapy w przekazie kartograficznym

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 8-11

Joanna Plit

Studium generalizacji małoskalowych map roślinności

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 11-17

   NOTATKI

Walerian Markiewicz, Maria Pelczar

Kilka uwag na temat map mórz i oceanów w polskich atlasach geograficznych

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 17-19

Jerzy Ostrowski

Tematyka kartograficzna w pięćdziesięciu tomach "Czasopisma Geograficznego"

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 19-20

Jerzy Ostrowski

Opinia prof. K. A. Saliszczewa o polskich czasopismach kartograficznych

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 20-21

Janusz J. Klawe

Indyjskie Narodowe Stowarzyszenie Kartograficzne

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 21

M. Kowalska

Koniec pracy satelity Landsat 2

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 22

   RECENZJE

Mieczysław Sirko

Atlas Miejskiego Województwa Krakowskiego

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 22-25

Maria Pelczar

Atlas geologiczno-strukturalny południowej części Morza Bałtyckiego.

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 25-27

Maria Pelczar

Mapa osadów dennych południowej części Morza Bałtyckiego

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 25-27

Julian Janczak

Katalog planów miast i wsi Pomorza Zachodniego w XVII-XIX w. w zbiorach Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 27

Jacek Pasławski

Erich Vanecek: Experimentelle Beiträge zur Wahrnehmbarkeit kartographischer Signaturen

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 27-28

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

R. Zaniewicz, W. Koziorowska, G. Wysocki, B. Sołoduszkiewicz, B. Krysiak, J. Wasilewska, A. Rybińska-Tybel, K. Jawecka, E. Łużna

Mapy i atlasy

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 30

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 30

B. Pieczerak

Mapy i atlasy

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 30-31

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 31-33

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 33-36

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Wystawa wydawnictwa "VEB Hermann Haack" w Ośrodku Kultury i Informacji NRD w Warszawie

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 36

Jerzy Ostrowski

X Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Warszawie

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 37-38

Henryk Górski

Plenarne zebranie Komisji Kartograficznej PTG w Warszawie

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 38-40

Jerzy Ostrowski

VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Poznaniu

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 40-41

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Andrzej Ciołkosz

VI Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Tokio

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 41-43

Andrzej Ciołkosz, Jerzy Ostrowski

X Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Tokio

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 44-45

Jerzy Kondracki

Szóste zebranie Grupy Roboczej Atlasów Środowiska Międzynarodowej Unii Geograficznej i Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 46

Tadeusz Lankamer

Kartografia na VII Zjeździe Towarzystwa Geograficznego ZSRR we Frunze

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 46-47

Lidia Sitek

Seminarium w Budapeszcie na temat kartografii atlasowej

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 47-48

Andrzej Ciołkosz

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego MAK w Paryżu

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 48

   KOMUNIKATY

Redakcja

Mapa użytkowania ziemi w Polsce - do nabycia

Tom 13 • 1981 • nr 1 • s. 48

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009