ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 12 • 1980 • NR 3

   ARTYKUŁY

Michał Najgrakowski, Jerzy Ostrowski

Narodowy Atlas Polski - koncepcja i realizacja

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 97-107

Tadeusz Lankamer

Ścienne mapy gospodarcze kontynentów PPWK

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 107-113

Ewa Szynkiewicz

Realizacja założeń redakcyjnych na nowo opracowanych przez PPWK mapach turystycznych Sudetów Kłodzkich

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 113-118

   NOTATKI

Danuta Stachnal-Talanda

Polonica z kolekcji kartograficznej Emeryka Hutten Czapskiego (1897-1979) w Muzeum Narodowym w Krakowie

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 118-119

Maciej Piekuth

Nowe czasopisma kartograficzne

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 119-120

   RECENZJE

Mieczysław Sirko

Atlas Geograficzny Polski

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 120-124

Ewa Szynkiewicz

Mapa geologiczna Tatr Polskich. Skala 1:30 000

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 124-125

Jan Rutkowski

Pojezierze Gnieźnieńskie. Mapa turystyczna

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 126-127

Jacek Pasławski

Maria Pelczar| Jan Szeliga| Jan Ziółkowski: Zarys kartografii i topografii. Przewodnik do ćwiczeń

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 127-128

Maria Pelczar

Atłas Okieanow-Atłanticzeskij i Indijskij Okieany

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 129

Bogodar Winid

John R. Clark: Turkish Cologne: The mental maps of migrant workers in a German city. Michigan Geographical Publication nr 19. Ann Arbor 1977| 210 s.

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 130

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Janusz Łopatto

Mapy i atlasy

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 130-131

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 131

B. Pieczerak

Mapy i atlasy

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 131-133

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 133-134

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 134-137

   KRONIKA KRAJOWA

Kazimierz Trafas

Jubileusz 70-lecia urodzin Profesora Michała Olanickiego-Poczobutta

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 138

Wiesław Ostrowski

Seminarium w Piotrkowie Trybunalskim na temat "Stosowanie map poziomicowych| hipsometrycznych i krajobrazowych w praktyce szkolnej"

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 138-139

Jerzy Ostrowski

Konferencja Naukowa Historyków Wojskowości w Białymstoku na temat "Dzieje polskiej kartografii wojskowej i myśli strategicznej"

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 140-141

Jerzy Kondracki

Piąte zebranie połączonej Grupy Roboczej Atlasów Środowiska Międzynarodowej Unii Geograficznej i Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 141-144

   KOMUNIKATY

Komitet Organizacyjny XI Międzynarodowej Konferencji Kartograficznej

XI Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna - Warszawa 1982

Tom 12 • 1980 • nr 3 • s. 144

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009