ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 12 • 1980 • NR 2

   ARTYKUŁY

Janusz Łopatto

Dorobek i zamierzenia wydawnicze PPWK w zakresie map turystycznych i samochodowych

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 49-55

Janusz Łopatto, Teresa Zakrzewska

Współpraca Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych z VEB Tourist Verlag w NRD

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 56-60

Ewa Tumiałojc

Opracowanie redakcyjne map turystycznych w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 60-67

Jerzy Ostrowski, Wiesław Ostrowski

Możliwości dalszego udoskonalenia polskich map turystycznych na podstawie doświadczeń Czechosłowacji| NRD i Węgier

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 67-74

   NOTATKI

Jan Rutkowski

Pierwsza międzywojenna próba seryjnej mapy turystycznej polskich Karpat

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 74-75

Wiesław Królikowski

Prace w zakresie nazewnictwa geograficznego w Państwowym Przedsiębiorstwie Wydawnictw Kartograficznych

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 76

Bogodar Winid

Atlas przestępczości w Polsce

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 76-77

Andrzej Czerny

Nowe typy radzieckich map topograficznych

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 77-78

Jerzy Ostrowski

Raport ONZ o pokryciu lądów mapami topograficznymi

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 78

Jerzy Ostrowski

Nowa klasyfikacja dróg w atlasie samochoowym ZSRR

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 78-79

   RECENZJE

Jan Rutkowski

Góry Świętokrzyskie. Mapa turystyczna. Skala 1:150 000

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 79-80

Jan Rutkowski

Stadtplan Görlitz und Zgorzelec. Plan miasta Görlitz i Zgorzelec

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 80-81

Julian Janczak

Andrzej Tomczak: Cartographiae Torunensis exempla

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 81-82

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Maria Horoch

Mapy i atlasy

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 82

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 82

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 83

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 84

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 84-86

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

85-lecie urodzin prof. dra Stanisława Pietkiewicza

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 86-87

Jacek Pasławski

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1979 roku

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 87-88

Jerzy Ostrowski

V Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Wieliczce

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 88-89

Henryk Górski

Plenarne zebranie Komisji Kartograficznej PTG w Mogilanach koło Krakowa

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 90-91

Jerzy Ostrowski

IX Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna w Krakowie i Mogilanach

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 91-94

Julian Janczak

Sesja naukowa poświęcona radomskim źródłom kartograficznym

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 94

Danuta Markowska

Drugie w 1979 r. posiedzenie Komitetu do spraw Kartografii Ogólnej

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 94-95

Urszula Pastuszka

Pierwsze zebranie Zespołu Kartografii Komitetu Nauk Geograficznych PAN

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 95-96

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Danuta Markowska

XIV posiedzenie Kolegium Redakcyjnego Mapy Świata 1:2 500 000

Tom 12 • 1980 • nr 2 • s. 96

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009