ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 12 • 1980 • NR 1

   ARTYKUŁY

Julian Janczak

Przedstawianie chronologii w polskiej szkolnej kartografii historycznej

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 1-7

Bogumiła Schnaydrowa

Z początków polskiej kartografii archeologicznej i jej międzynarodowych związków

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 8-14

Danuta Stachnal-Talanda

Zbiory kartograficzne Biblioteki Czartoryskich w Krakowie

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 15-20

   NOTATKI

Małgorzata Kowalska

Dwa lata pracy satelity Landsat C

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 20-21

Wiesław Ostrowski

Dwusetny absolwent Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 21

Maciej Piekuth

Oryginalna mapa komunikacyjna Chicago

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 21-22

M.P

Nowe czasopisma poświęcone teledetekcji

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 22

   RECENZJE

Władysław Pawlak

Atlas Geograficzny Polski

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 22-24

Jan Rutkowski

Plany Centrum Leszna| Olsztyna i Poznania

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 25-26

Julian Janczak

Planta miasta Krakowa z przedmieściami roku MDCCLXXXV zrobiona

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 26-27

Maciej Piekuth

Krystyna Szykuła: Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 27-28

Andrzej Czerny, Mirosława Czerny

Atlas Nacional de Panamá

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 28-30

Barbara Kowalenko

1972 National Economic Atlas| Republic of the Philippines

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 30-31

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Teresa Smyl, M. T. Zakrzewska, M. Brzeziński, K. Francke, Ewa Tumiałojc, A. Rybińska-Tybel, K. Francke, Janusz Łopatto, K. Francke

Mapy i atlasy

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 33

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 33-34

B. Pieczerak

Mapy i atlasy

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 34-35

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 35-37

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 37-39

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Profesor Konstantin A. Saliszczew doktorem honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 39-40

Wiesław Ostrowski

Dyskusja nad kartograficznym wyposażeniem klasy IV szkoły dziesięcioletniej

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 40-41

Małgorzata Kowalska

IX Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacyjna w Katowicach i Kozubniku

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 41-42

Jerzy Ostrowski

Konferencja naukowo-techniczna w Bydgoszczy na temat kartografii turystycznej

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 42-45

Jerzy Ostrowski

Konferencja programowo-organizacyjna Podkomisji Kartografii Globusowej PTG

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 45-46

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Henryk Górski

VIII Konferencja Naukowa Zrzeszenia Nauczycieli Geografów NRD w Schwerinie

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 46

Andrzej Ciołkosz

Posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej w Sztokholmie

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 47

   KOMUNIKATY

Andrzej Ciołkosz

Krajowe imprezy kartograficzne w drugiej połowie 1980 r.

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 47-48

Andrzej Ciołkosz

Przygotowania do jubileuszu 350-lecia utworzenia pierwszej Katedry Geodezji w Polsce

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 48

Andrzej Ciołkosz

"Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych" - jeszcze do nabycia

Tom 12 • 1980 • nr 1 • s. 48

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009