ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 11 • 1979 • NR 4

   OKOLICZNOŚCIOWE

Redakcja

Od Redakcji

Niniejszy numer "Polskiego Przeglądu Kartograficznego" ma charakter specjalny. Zawiera on w całości materiały Międzynarodowej Konferencji poświęconej "Roli czasopiśmiennictwa kartograficznego w dobie rewolucji naukowo-technicznej". Konferencja ta odbyła się w Warszawie w dniach 24-26 kwietnia 1979 r. z okazji dziesięciolecia naszego kwartalnika.

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 145

   ARTYKUŁY

Bogodar Winid

Czasopisma kartograficzne a współpraca miedzynarodowa w kartografii

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 146-149

Maciej Piekuth

Współczesne czasopiśmiennictwo kartograficzne w świecie

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 150-157

K. A. Saliszczew

Tematyka kartograficzna w radzieckich czasopismach i wydawnictwach ciągłych

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 157-166

Rudi Ogrissek

Kartografia w czasopismach fachowych i naukowych Niemieckiej Republiki Demokratycznej

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 166-172

Ulrich Freitag

Rozwój i pozycja czasopisma "Kartographische Nachrichten"

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 172-178

G. R. P. Lawrence

Piśmiennictwo kartograficzne w Wielkiej Brytanii - wzrost literatury specjalistycznej

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 178-182

G. E. D. Cole

Treść i znaczenie "The Cartographic Journal"

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 183-187

Judy M. Olson

Rola "The American Cartographer" we współczesnej myśli kartograficznej

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 187-194

F. J. Ormeling jr

Geneza i założenia redakcyjne "Kartografisch Tijdschrift", wydawanego przez Holenderskie Towarzystwo Kartograficzne

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 195-200

Tadeusz Gwardak

Z badań nad historią polskiego piśmiennictwa kartograficznego

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 200-206

Lothar Zogner

"Bibliographica Cartographica" - Międzynarodowa Dokumentacja Piśmiennictwa Kartograficznego

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 207-210

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

T. Lankamer, E. Tumiałojć, A. Kajoch

Mapy i atlasy

Nowości PPWK (styczeń - sierpień 1979)

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 210

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Nabytki zagraniczne Bibliotek IGiPZ PAN i WGiSR UW

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 211

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 211-213

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 213-214

   KRONIKA KRAJOWA

Lidia Sitek

Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Warszawie na temat "Rola czasopiśmiennictwa kartograficznego w dobie rewolucji naukowo-technicznej"

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 214-215

Róża Butowitt, Adam Linsenbarth, Andrzej Zgliński

Stan prac nad bibliografią polskich wydawnictw geodezyjnych i kartograficznych za lata 1918-1978

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 215-216

Danuta Markowska

Pierwsze w 1979 r. posiedzenie Komitetu do spraw Kartografii Ogólnej

Tom 11 • 1979 • nr 4 • s. 216

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009