ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 11 • 1979 • NR 3

   ARTYKUŁY

Jacek Pasławski

O graficznym wyznaczaniu przedziałów klasowych kartogramu

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 97-106

Jan Rutkowski

O nazewnictwie na mapach Księżyca

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 107-114

Maciej Piekuth

U. S. Geological Survey - w setną rocznicę powstania

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 114-122

   RECENZJE

Stanisław Pietkiewicz

Bogusław Krassowski: Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 122-126

Maciej Piekuth

Tadeusz Gwardak: Polskie piśmiennictwo kartograficzne (1659-1939)

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 126-128

Jan Rutkowski

Beskid Śląski i Żywiecki. Mapa turystyczna| skala 1:75 000

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 128-129

Julian Janczak

Anna Rogalanka| Teresa Ruszczyńska (przy współpracy Urszuli Puckalanki): Źródła kartograficzne do dziejów Poznania. Katalog wystawy

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 129-130

Joanna Plit, Florian Plit

Desertification Map of the World

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 130-131

Maciej Piekuth

Minnesota Public Map Collections

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 131

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Wydawnictwa krajowe

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 132

B. Pieczerak

Mapy i atlasy

Nabytki zagraniczne Biblioteki PPWK

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 132-133

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 133-134

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje zagraniczne

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 135-137

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Ostatnie posiedzenie Komitetu Redakcyjnego Narodowego Atlasu Polski

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 137138

Izabella Krauze-Tomczyk

IV narada robocza VII Grupy Regionalnej ONZ do spraw standaryzacji nazw geograficznych

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 138

Kazimierz Trafas

Utworzenie Zakładu Kartografii i Teledetekcji w Instytucie Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 139

Jerzy Ostrowski

Powołanie Komitetu Organizacyjnego XI Konferencji Technicznej Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 139-140

Kazimierz Trafas

III Sympozjum Teledetekcji w Warszawie

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 140-141

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Mieczysław Sirko

Pobyt dra Mieczysława Sirki na stażu naukowym w ZSRR

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 141-142

Jerzy Kondracki

Trzecie i czwarte zebranie połączonej Grupy Roboczej Atlasów Środowiska Międzynarodowej Unii Geograficznej i Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 11 • 1979 • nr 3 • s. 142-144

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009