ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 10 • 1978 • NR 2

   ARTYKUŁY

Jacek Pasławski

Nowa metoda wyznaczania przedziałów klasowych kartogramu

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 65-76

Jadwiga Madej

"Planta Części Rzeki Dźwiny" Karola Sierakowskiego

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 76-80

   RECENZJE

Jan Rutkowski

Województwo Stołeczne Warszawskie. Mapa turystyczna

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 80-83

Stanisław Pietkiewicz

Oxford World Atlas

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 83-85

Stanisław Pietkiewicz

The New Oxford Atlas

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 83-85

Wojciech Jankowski

J. Bertin| J. J. Hémardinquer| M. Keul| W. G. L. Randles| Atlas des Cultures Vivriéres

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 85-86

Andrzej Maryański

Atlas prowincji Chińskiej Republiki Ludowej

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 86

Andrzej Makowski

Uwagi do recenzji napisanej przez prof. S. Pietkiewicza| zamieszczonej w "Polskim Przeglądzie Kartograficznym" t. 10| 1978| nr 1

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 87

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 88

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 88-89

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 89-90

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 90-92

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1977 roku

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 93-94

Jerzy Ostrowski

Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe na temat "Problemy redakcyjne wielko- i średnioskalowych map tematycznych"

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 94-96

Jerzy Ostrowski

Sesja naukowa Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego dla uczczenia 60 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 96-97

Jerzy Ostrowski

Seminarium na temat "Kartografia w nauczaniu początkowym geografii w szkole 10-letniej"

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 97-99

Jerzy Ostrowski

Wystawa poświęcona Juliuszowi Kolbergowi w Muzeum Techniki w Warszawie

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 99-100

Kazimierz Trafas

II Krajowe Seminarium Teledetekcji w Warszawie

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 100-101

Jerzy Ostrowski

Seminarium Sekcji Kartograficznej SGP poświęcone mapom gmin

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 101-102

Izabella Krauze-Tomczyk

Posiedzenie Komitetu do Spraw Kartografii Ogólnej przy Prezesie GUGiK

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 102-103

Danuta Markowska

Powołanie Biura Kartografii w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 103-104

Jerzy Ostrowski

Utworzenie Redakcji Kartografii w Wydawnictwach Szkolnych i Pedagogicznych w Warszawie

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 104

Jerzy Ostrowski

Seminarium w Instytucie Geodezji i Kartografii na temat pantografu optycznego PO 20

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 104-105

Jan Ciesielski, Jerzy Ostrowski

Kronika personalna

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 105-106

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Teresa Baranowska

Międzynarodowe sympozjum w Grazu na temat przetwarzania obrazów dla potrzeb teledetekcji i fotogrametrii

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 106-107

Jerzy Kondracki

Pierwsze zebranie Grupy Roboczej Atlasów Środowiska w Madrycie

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 107-108

Urszula Karaszewska

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Map Geomorfologicznych w Budapeszcie

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 108-110

Izabella Krauze-Tomczyk

XII posiedzenie Kolegium Mapy Świata 1:2 500 000 w Bukareszcie

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 110

Czesław Głazek

II Sesja Rady Afrykańskiej Asocjacji Kartograficznej w Algierze

Tom 10 • 1978 • nr 2 • s. 111-112

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009