ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 9 • 1977 • NR 3

   ARTYKUŁY

Lech Ratajski

Straty i zyski informacji w przekazie kartograficznym

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 97-104

Ewa Krzywicka-Blum

Metoda przedstawiania obszarów trudności uprawy na mapach glebowo-rolniczych terenów górskich

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 105-111

Maciej Piekuth

Przyczynek o metod sporządzania map spadków

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 111-118

Andrzej Czerny

Konstrukcja skali grubości linii rzek na mapach na podstawie wielkości przepływu

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 118-121

   RECENZJE

Jan Krupski

Poznajemy Polskę. Atlas geograficzny dla klasy IV

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 122-123

Edmund Malicki

Poznajemy Kontynenty. Atlas geograficzny dla klasy V

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 123-125

Janusz Szewczuk

Plan Krakowa

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 126-128

Redakcja Map Ogólnych PPWK

Uwagi do recenzji Planu Krakowa

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 128

Stanisław Pietkiewicz

Calendario Atlante de Agostini| rocznik 73| 1977

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 128

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

M. T. Zakrzewska, K. Francke, K. Zalewska, W. Lisiecka, Henryk Górski

Mapy i atlasy

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 129-130

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 130

B. Pieczerak

Mapy i atlasy

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 130-131

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 131-133

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 133-136

   KRONIKA KRAJOWA

Jan Krupski

Powstanie i pierwszy okres działalności Sekcji Kartograficznej SKNG im. Juliana Czyżewskiego Uniwersytetu Wrocławskioego

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 137

Wiesław Ostrowski

Spotkanie dyskusyjne nad nowo opracowanymi atlasami dla kl. IV i V

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 137-138

Bogdan Horodyski

Seminarium grupy tematycznej 07 problemu międzyresortowego I-28

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 138-139

Jerzy Ostrowski

Sympozjum Sekcji Kartograficznej SGP na temat "Technologie sporządzania map na materiałach firmy FOLEX"

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 139

Lech Brokman

Działalność Sekcji Kartograficznej Stowarzyszenia Geodetów Polskich w latach 1974-1977

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 139-140

Jerzy Ostrowski

Kartografia na wystawie z okazji XXX-lecia Archiwum Państwowego we Wrocławiu

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 141

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Wysocki

VIII Regionalna Konferencja Kartograficzna Narodów Zjednoczonych dla krajów Azji i Dalekiego Wschodu

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 141-142

Maria Brokman, Wacław Kłopociński

Konferencja w Dubrowniku na temat "Dokumentacja kartograficzna w podstawowych jednostkach administracyjnych kraju"

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 142-143

   ZMIANY NA MAPIE

Maria Brokman, Wacław Kłopociński

Zmiany ma mapie Polski

Tom 9 • 1977 • nr 3 • s. 143-144

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009