ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 9 • 1977 • NR 2

   ARTYKUŁY

Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski

Udział polskich kartografów w pracach Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 49-65

Wojciech Jankowski

Metody kartograficzne stosowane na mapach użytkowania ziemi

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 66-77

   RECENZJE

Edward Schnayder

Emile van der Vekene| Les cartes géographiques du Duché de Luxembourg éditées aux XVIe| XVIIe et XVIIIe siécles. Catalogue descriptif et illustré

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 77-78

Stefania Gurba

Jewgienij M. Pospiełow| Kartograficzeskaja izuczennost' zarubieżnych stran

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 79-80

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

K. Francke, W. Lisiecka

Mapy i atlasy

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 80-81

Jerzy Siwek

Mapy i atlasy

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 81

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 81-82

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 82-85

   KRONIKA KRAJOWA

Stefania Gurba

Jubileusz 75-lecia prof. dra Franciszka Uhorczaka

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 85-86

Jerzy Ostrowski

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1976 roku

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 86-87

Maciej Piekuth

Działalność Sekcji Kartograficznej Koła Naukowego Studentów Geografii IG UW w 1975 i 1976 r.

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 87-88

Jerzy Ostrowski

II Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii w Warszawie

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 89-90

Wiesław Ostrowski

Seminarium w Lublinie na temat klasyfikacji i przechowywania map

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 90-92

Jerzy Ostrowski

Czwarte posiedzenie Komitetu Doradczego do spraw Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej przy IGiK

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 92

Jerzy Ostrowski

Narada w sprawie współpracy między polskimi organizacjami kartograficznymi

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 93

Barbara Grabowska

Posiedzenie Komitetu do spraw Kartografii Ogólnej w 1976 r.

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 94

Jerzy Ostrowski

Zebranie organizacyjne Sekcji Fotogrametrii i Kartografii Komitetu Geodezji PAN

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 94-95

Jerzy Ostrowski

Kronika personalna

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 95

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Wanda Kluge, Wojciech Jankowski

Pobyt mgr W. Kluge i dra W. Jankowskiego w NRD

Tom 9 • 1977 • nr 2 • s. 95-96

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009