ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 9 • 1977 • NR 1

   ARTYKUŁY

Janusz Szewczuk

Sieć zmiennogęsta nieregularna

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 1-12

Jerzy Kondracki

Zagadnienia środowiska przyrodniczego w atlasach regionalnych

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 12-16

Maciej Piekuth

Kartografia w Austrii

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 17-29

   RECENZJE

Maria Pelczar

Gieołogo-giefiziczeskij Atłas Indijskogo Okieana (Geological Geophysical Atlas of the Indian Ocean)

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 30-31

Ewa Szynkiewicz

Atlas of Japan - physical| economic and social

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 31-32

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

K. Francke, L. Strutyńska, M. Procek

Mapy i atlasy

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 33

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 33

B. Pieczerak

Mapy i atlasy

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 33-34

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 35

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 35-36

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 36-38

   KRONIKA KRAJOWA

Wiktor Grygorenko

Sympozjum Sekcji Informatyki Geodezyjnej i Kartograficznej Komitetu Geodezji PAN na temat "Metody numerycznego opracowania map wielkoskalowych"

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 38-39

Jerzy Ostrowski

Uroczystość z okazji XXV-lecia Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 39-40

Jerzy Ostrowski

Kursokonferencja "Mapy tematyczne" w Zielonej Górze

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 40-42

Jerzy Ostrowski

Wystawa "Wojskowy Instytut Geograficzny 1918 - 1939" w Muzeum Techniki NOT

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 42

Wiktor Grygorenko

Problematyka kartograficzna na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-technicznej w Poznaniu poświęconej geodezji satelitarnej

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 42-43

Wiesław Kaprowski

Zebranie plenarne Komisji Kartograficznej PTG w Lublinie

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 43-44

M.T. Zakrzewska

Kronika personalna

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 44-45

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Andrzej Kajoch

Międzynarodowa Konferencja "Zastosowanie map rolniczych w organizacji produkcji" oraz Wystawa "Mapy w służbie rolnictwa" w Budapeszcie

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 45-47

Marek Baranowski

V Konferencja Kartograficzna na temat "Automatyzacja sporządzania map tematycznych i ich społeczne użytkowanie" w Halle

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 47

   ZMIANY NA MAPIE

Marek Baranowski

Zmiany granic miast (od 1.II. 1977 r.)

Tom 9 • 1977 • nr 1 • s. 48

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009