ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 6 • 1974 • NR 4

   ARTYKUŁY

Władysław Migacz

Działalność naukowa Józefa Wąsowicza w geografii i kartografii

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 145-148

Marek Baranowski, Wiktor Grygorenko

Próba obiektywnego doboru osiedli na mapie z zastosowaniem maszyny cyfrowej

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 149-157

Janusz Klawe

Atlas Alberty

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 158-162

Maciej Piekuth

Mapy topograficzne Niemieckiej Republiki Federalnej

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 162-167

   RECENZJE

Edmund Malicki

Plan Wrocławia-Centrum

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 167

Jacek Pasławski

Jan Flis| Kartografia w zarysie

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 168-169

Romuald Zapolski

Maria Pelczar| Jan Szeliga| Jan Ziółkowski| Zarys kartografii i topografii - przewodnik do ćwiczeń

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 169-171

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

J. Knopik, Andrzej Kajoch, K. Francke

Mapy i atlasy

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 172-173

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 173

Wiesław Królikowski

Mapy i atlasy

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 173-175

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 175

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 175-177

   KRONIKA KRAJOWA

Danuta Markowska, Jerzy Ostrowski

Tadeusz Michalski 1907-1974

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 177-178

Stefania Gurba

Wystawa prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Kartografii UMCS

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 178-179

Henryk Kot

Tematyka kartograficzna na III Konferencji Nauk Pomocniczych Historii w Katowicach i Wiśle

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 179-181

Danuta Markowska

Pierwsze w 1974 r. posiedzenie Komitetu do Spraw Kartografii Ogólnej

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 181-182

Jerzy Ostrowski

Kronika personalna

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 182

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Jerzy Ostrowski

VII Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Madrycie

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 183-186

Jerzy Ostrowski

Posiedzenie Komisji II Terminologii Kartograficznej MAK w Madrycie

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 186-187

Lech Ratajski

Drugie posiedzenie Komisji V Przekazu Kartograficznego MAK

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 187-188

Andrzej Makowski

Drugie spotkanie robocze Komisji VI Technologii Kartograficznej MAK w Madrycie

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 188-189

Stefania Gurba

Wycieczka Zakładu Kartografii UMCS do zachodnioeuropejskich ośrodków kartograficznych

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 189-190

Jacek Pasławski

VI Czesko-polskie seminarium geograficzne w Pradze

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 190

Jacek Pasławski

Wizyta prof. R. Ogrisska w Warszawie

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 190

   ZMIANY NA MAPIE

Wiesław Królikowski

Zmiany na mapie Polski i Świata

Tom 6 • 1974 • nr 4 • s. 191

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009