ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 5 • 1973 • NR 3

   ARTYKUŁY

Gyula Pápay

Funkcje kartograficznych form prezentacji

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 97-103

Lech Ratajski

Rozważania o generalizacji kartograficznej

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 103-110

Wojciech Jankowski, Roman Kulikowski

Polska mapa użytkowania ziemi w skali 1:200 000

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 111-116

Wiktor Grygorenko

Liczbowe kryteria oceny wartości obrazu kartograficznego

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 117-126

   RECENZJE

Wojciech Jankowski

Atlas Województwa Zielonogórskiego

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 126-127

Jerzy Harasymowicz

Janusz B. Faliński| Potencjalna roślinność naturalna Pojezierza Mazurskiego (część środkowa)

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 127-128

Wiesław Kaprowski

Der Grosse Bertelsmann Weltatlas

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 128-129

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Henryk Górski

Mapy i atlasy

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 130

Andrzej Piotrowski

Mapy i atlasy

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 130

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 130-131

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 131-133

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

Sesja sprawozdawcza Instytutu Geografii PAN

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 133-134

Lidia Sitek

Wystawa "Mapa w życiu człowieka" w Łódzkim Domu Kultury

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 134-135

Jerzy Ostrowski

Seminarium afrykanistyczne| poświęcone geodezji i kartografii w Nigerii| Zambii i Tanzanii

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 135-136

Wiesław Kaprowski

Zebranie przedstawicieli organizacji i instytucji kartograficznych w sprawie utworzenia Zespołu Porozumiewawczego Kartografów

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 136-137

Jerzy Ostrowski

Zebranie naukowe Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN poświęcone ocenie podkładowych materiałów geodezyjno-kartograficznych

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 137-138

Jan Olędzki

VI Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 138-139

Jerzy Ostrowski

Kronika personalna

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 139

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Zbigniew Brunner

XX-lecie VEB Landkartenverlag w Berlinie (NRD)

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 139-140

Stanisław Pietkiewicz

Sympozjum w Dreźnie w sprawie tematycznych map świata w skali 1:2 500 000

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 140-142

Danuta Markowska

IX narada Kolegium Redakcyjnego Mapy Świata 1:2 500 000

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 142

   ZMIANY NA MAPIE

Wiesław Królikowski

Zmiany na mapie Polski i Świata

Tom 5 • 1973 • nr 3 • s. 143

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009