ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 5 • 1973 • NR 2

   ARTYKUŁY

Lech Ratajski

Rozważania o generalizacji kartograficznej

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 49-55

Wiktor Grygorenko

Postać informacji kartograficznej i jej ocena

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 56-62

Ewa Krzywicka-Blum

Probabilistyczna ocena powierzchni wyróźnień na mapach tematycznych

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 62-67

Maciej Piekuth

Współczesne globusy Księżyca

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 67-69

   RECENZJE

Stanisław Pietkiewicz, Andrzej Marcinkiewicz

Polska. Mapa geomorfologiczna. Skala 1:500 000

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 70-72

Maciej Piekuth

Encyklopedia Wiedzy o Książce (hasła poświęcone kartografii)

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 72-74

Maciej Piekuth

"Bibliografia Zawartości Czasopism" - tematyka kartograficzna

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 74-75

Bogdan Horodyski

Atlas Sveta

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 75-78

Wiesław Kaprowski

Africa 1:2 000 000

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 78-80

Andrzej T. Jankowski

Cartografia da fotointerpretazione della stabilita dei versanti

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 80

Jacek Pasławski

F. J. Monkhouse| H. R. Wilkinson| Maps and diagrams. Their compilation and construction

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 80-82

Jerzy Mościbroda

Mei-Ling Hsu| Arthur H. Robinson| Fidelity of Isopleth Maps: An Experimental Study

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 82-85

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wiesław Królikowski

Mapy i atlasy

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 85

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 85-86

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 86

Wiesław Królikowski

Mapy i atlasy

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 86-88

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 88-89

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 89-91

   KRONIKA KRAJOWA

Danuta Markowska

Drugie w 1972 r. posiedzenie Komitetu do Spraw Kartografii Ogólnej

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 91-92

Jerzy Ostrowski

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w 1972 roku

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 92-93

Jacek Pasławski

Zebrania Sekcji Kartograficznej przy Oddziale Warszawskim PTG w 1971 i 1972 r.

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 93-94

Jerzy Ostrowski

Zebranie naukowe Sekcji Kartografii Komitetu Geodezji PAN poświęcone szkoleniu kartografów

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 94-95

   ZMIANY NA MAPIE

Wiesław Królikowski

Zmiany na mapie Polski i Świata

Tom 5 • 1973 • nr 2 • s. 95

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009