ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 4 • 1972 • NR 4

   ARTYKUŁY

Jerzy Ostrowski, Franciszek Uhorczak

Typogramy F. Uhorczaka jako środek graficznej prezentacji zjawisk wielocechowych

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 145-151

Jerzy Midzio

Prace kartograficzne Franciszka Floriana Czakiego kartografa polskiego XVIII wieku

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 151-157

Bogusław R. Zagórski

Nazwy arabskie w polskiej geografii i kartografii na tle praktyki międzynarodowej

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 157-164

   RECENZJE

Janina E. Piasecka

Henryk Kot| Historia nowożytnej kartografii Śląska 1800-1939 (poza kartografią urzędową)

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 164-165

Edward Schnayder, Maciej Piekuth

Zbiory kartograficzne w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Informator

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 167-168

Andrzej Kajoch

Képes történelmi atlasz (Ilustrowany atlas historyczny)

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 168-170

Jerzy Ostrowski

The status of world topographic mapping

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 170-172

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wiesław Królikowski

Mapy i atlasy

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 172-173

Ewa Fedorowicz-Marotta

Mapy i atlasy

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 173-174

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 174-175

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 175

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 175-177

   KRONIKA KRAJOWA

Danuta Markowska

I w 1972 r. posiedzenie Komitetu do Spraw Kartografii Ogólnej

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 178-179

Jerzy Ostrowski

Reorganizacja Komisji Kartograficznej PTG

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 179-180

Jerzy Ostrowski

Nowa kadencja Sekcji Kartograficznej Komitetu Geodezji PAN

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 180

Jerzy Ostrowski, T. Paćko

Kronika personalna

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 180-181

   KRONIKA ZAGRANICZNA

P. Zwoliński

II Międzynarodowa Konferencja ONZ w Londynie w sprawie standaryzacji nazw geograficznych

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 181-182

Jacek Pasławski

Wystawa kartografii czechosłowackiej w Warszawie

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 182-183

Henryk Górski

Kartografia na XII Zjeździe Czeskich Geografów

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 183-184

Andrzej Ciołkosz

XII Kongres Fotogrametryczny w Ottawie

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 184-185

Jan Rzędowski

IV Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (ICA) w Kanadzie

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 185-186

Jerzy Kondracki

Posiedzenie Komisji Atlasów Narodowych i Regionalnych MUG w Montrealu

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 187-188

Andrzej Makowski

III Czechosłowacka Konferencja Kartograficzna

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 188-190

   ZMIANY NA MAPIE

Wydział Dokumentacji Kartograficznej PPWK

Zmiany na mapie Polski i Świata

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 190-191

Wydział Dokumentacji Kartograficznej PPWK

Zmiany na mapie Polski i Świata

Tom 4 • 1972 • nr 4 • s. 192

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009