ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 2 • 1970 • NR 1

   ARTYKUŁY

Jerzy Ostrowski

Analiza obrazu osiedli na Mapie Świata 1:2|5 M

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 1-14

Krystyna Podlacha

Mapy świata w odwzorowaniu azymutalnym wiernoodległościowym dla potrzeb radiokomunikacji morskiej

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 15-22

   RECENZJE

Andrzej Kajoch

Ogrissek R.| Die Karte als Hilfsmittel des Historikers

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 23-24

Andrzej Gocłowski

Atlas of Australian Resources

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 24-26

Jan Szeliga

Plan centrum Gdańska

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 27

Jan Szeliga

Gdynia - Plan miasta

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 27

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wiesław Królikowski

Mapy i atlasy

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 28-29

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 29

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 29-30

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 30-31

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 31-32

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski

II Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna poświęcona kartografii szkolnej

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 33-36

Jerzy Ostrowski, Lech Ratajski

Drugie plenarne zebranie zarządu Komisji Kartograficznej PTG

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 36-37

Kazimierz Trafas

IV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji PTG

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 38-39

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Elżbieta Iwanicka-Lyra

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Map Ludnościowych w Budapeszcie

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 39-40

Jerzy Ostrowski

Pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej Informacji Kartograficznej MAK w Pradze

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 40-41

Lech Ratajski

II Czechosłowacka Konferencja Kartograficzna

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 41-43

Tadeusz Michalski

Końcowy etap prac nad wielojęzycznym słownikiem kartograficznym MAK

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 43-45

E. Földi

Siedemdziesięciolecie urodzin prof. dr Sándora Rado

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 45

   ZMIANY NA MAPIE

Wydział Dokumentacji Kartograficznej

Zmiany na mapie Polski i Świata

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 46-48

Wydział Dokumentacji Kartograficznej

Zmiany na mapie Polski i Świata

Tom 2 • 1970 • nr 1 • s. 46-48

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009