ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 1 • 1969 • NR 2

   ARTYKUŁY

Bohuslav Simák

Atlas Świata i Ceskoslovenský Vojenský Atlas we wspóczesnej twórczości kartograficznej

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 1-10

Zygmunt Brocki

Zagadnienia toponomastyczne w kartografii w świecie publikacji w polskich czasopismach

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 11-17

   RECENZJE

Jerzy Ostrowski

Rozmieszczenie ludności w Polsce w 1960 roku. Skala 1:1 M

Opracowano w Pracowni Geografii Ludności Instytutu Geografii Polskiej Akademii Nauk. Warszawa 1966. Dru PPWK| Warszawa

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 18-19

Lech Ratajski

M. K. Boczarow| Osnowy tieorii projektirowanija sistiem kartograficzeskich znakow

Podstawy teorii projektowania systemów znaków kartograficznych. Wyd. "Niedra"| Moskwa 1966| 135 s.

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 19-22

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wiesław Królikowski

Mapy i atlasy

Nowości kartograficzne Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych (listopad 1968 r. - styczeń 1969 r.)

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 22-23

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Inne wydawnictwa krajowe

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 23

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Nowe atlasy obce

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 23-24

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Literatura polska

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 24-25

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Literatura zagraniczna

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 25-26

   KRONIKA KRAJOWA

Jerzy Ostrowski, Stefania Gurba, Władysław Migacz, Kazimierz Trafas

Działalność Sekcji Komisji Kartograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Utworzenie Sekcji Kartografii i Fotointerpretacji przy Oddziale PTG w Krakowie

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 28-29

Jerzy Ostrowski

Wystawy kartograficzne z okazji Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 29

Danuta Markowska

Drugie w 1968 r. Posiedzenie Komitetu do Spraw Kartografii Ogólnej

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 30

Jerzy Ostrowski

Kronika personalna

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 31

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Roman Szczęsny

Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Map Użytkowania Ziemi w Budapeszcie

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 32

Stanisław Kryński

Trzecie Zgromadzenie Generalne Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej (ICA) w Delhi

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 33-34

   ZMIANY NA MAPIE

Wydział Dokumentacji Kartograficznej PPWK

Zmiany na mapie Polski i Świata

Polska

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 34

Wydział Dokumentacji Kartograficznej PPWK

Zmiany na mapie Polski i Świata

Świat

Tom 1 • 1969 • nr 2 • s. 34-36

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009