ENGLISH T.1, 1969, nr 1 T.1, 1969, nr 2 T.1, 1969, nr 3 T.1, 1969, nr 4 T.2, 1970, nr 1 T.2, 1970, nr 2 T.2, 1970, nr 3 T.2, 1970, nr 4 T.3, 1971, nr 1 T.3, 1971, nr 2 T.3, 1971, nr 3 T.3, 1971, nr 4 T.4, 1972, nr 1 T.4, 1972, nr 2 T.4, 1972, nr 3 T.4, 1972, nr 4 T.5, 1973, nr 1 T.5, 1973, nr 2 T.5, 1973, nr 3 T.5, 1973, nr 4 T.6, 1974, nr 1 T.6, 1974, nr 2 T.6, 1974, nr 3 T.6, 1974, nr 4 T.7, 1975, nr 1 T.7, 1975, nr 2 T.7, 1975, nr 3 T.7, 1975, nr 4 T.8, 1976, nr 1 T.8, 1976, nr 2 T.8, 1976, nr 3 T.8, 1976, nr 4 T.9, 1977, nr 1 T.9, 1977, nr 2 T.9, 1977, nr 3 T.9, 1977, nr 4 T.10, 1978, nr 1 T.10, 1978, nr 2 T.10, 1978, nr 3 T.10, 1978, nr 4 T.11, 1979, nr 1 T.11, 1979, nr 2 T.11, 1979, nr 3 T.11, 1979, nr 4 T.12, 1980, nr 1 T.12, 1980, nr 2 T.12, 1980, nr 3 T.12, 1980, nr 4 T.13, 1981, nr 1 T.13, 1981, nr 2 T.13, 1981, nr 3-4 T.14, 1982, nr 1 T.14, 1982, nr 2 T.14, 1982, nr 3 T.14, 1982, nr 4 T.15, 1983, nr 1 T.15, 1983, nr 2 T.15, 1983, nr 3 T.15, 1983, nr 4 T.16, 1984, nr 1 T.16, 1984, nr 2 T.16, 1984, nr 3 T.16, 1984, nr 4 T.17, 1985, nr 1 T.17, 1985, nr 2 T.17, 1985, nr 3 T.17, 1985, nr 4 T.18, 1986, nr 1 T.18, 1986, nr 2 T.18, 1986, nr 3 T.18, 1986, nr 4 T.19, 1987, nr 1-2 T.19, 1987, nr 3 T.19, 1987, nr 4 T.20, 1988, nr 1 T.20, 1988, nr 2 T.20, 1988, nr 3 T.20, 1988, nr 4 T.21, 1989, nr 1 T.21, 1989, nr 2 T.21, 1989, nr 3-4 T.22, 1990, nr 1-2 T.22, 1990, nr 3 T.22, 1990, nr 4 T.23, 1991, nr 1-2 T.23, 1991, nr 3 T.23, 1991, nr 4 T.24, 1992, nr 1-2 T.24, 1992, nr 3 T.24, 1992, nr 4 T.25, 1993, nr 1 T.25, 1993, nr 2 T.25, 1993, nr 3 T.25, 1993, nr 4 T.26, 1994, nr 1 T.26, 1994, nr 2 T.26, 1994, nr 3 T.26, 1994, nr 4 T.27, 1995, nr 1 T.27, 1995, nr 2 T.27, 1995, nr 3 T.27, 1995, nr 4 T.28, 1996, nr 1 T.28, 1996, nr 2 T.28, 1996, nr 3 T.28, 1996, nr 4 T.29, 1997, nr 1 T.29, 1997, nr 2 T.29, 1997, nr 3 T.29, 1997, nr 4 T.30, 1998, nr 1 T.30, 1998, nr 2 T.30, 1998, nr 3 T.30, 1998, nr 4 T.31, 1999, nr 1 T.31, 1999, nr 2 T.31, 1999, nr 3 T.31, 1999, nr 4 T.32, 2000, nr 1 T.32, 2000, nr 2 T.32, 2000, nr 3 T.32, 2000, nr 4 T.33, 2001, nr 1 T.33, 2001, nr 2 T.33, 2001, nr 3 T.33, 2001, nr 4 T.34, 2002, nr 1 T.34, 2002, nr 2 T.34, 2002, nr 3 T.34, 2002, nr 4 T.35, 2003, nr 1 T.35, 2003, nr 2 T.35, 2003, nr 3 T.35, 2003, nr 4 T.36, 2004, nr 1 T.36, 2004, nr 2 T.36, 2004, nr 3 T.36, 2004, nr 4 Suplement do nr 4 T.37, 2005, nr 1 T.37, 2005, nr 2 T.37, 2005, nr 3 T.37, 2005, nr 4 T.38, 2006, nr 1 T.38, 2006, nr 2 T.38, 2006, nr 3 T.38, 2006, nr 4 T.39, 2007, nr 1 T.39, 2007, nr 2 T.39, 2007, nr 3 T.39, 2007, nr 4 T.40, 2008, nr 1 T.40, 2008, nr 2 T.40, 2008, nr 3 T.40, 2008, nr 4 T.41, 2009, nr 1 T.41, 2009, nr 2 T.41, 2009, nr 3 T.41, 2009, nr 4 T.42, 2010, nr 1 T.42, 2010, nr 2 T.42, 2010, nr 3 T.42, 2010, nr 4 T.43, 2011, nr 1 T.43, 2011, nr 2 T.43, 2011, nr 3 T.43, 2011, nr 4 T.44, 2012, nr 1 T.44, 2012, nr 2 T.44, 2012, nr 3 T.44, 2012, nr 4 T.45, 2013, nr 1 T.45, 2013, nr 2 T.45, 2013, nr 3 T.45, 2013, nr 4 T.46, 2014, nr 1 T.46, 2014, nr 2 T.46, 2014, nr 3 T.46, 2014, nr 4 T.47, 2015, nr 1 T.47, 2015, nr 2 T.47, 2015, nr 3-4 T.1, 2016, nr 1 T.1, 2016, nr 2 T.2, 2017, nr 1 T.2, 2017, nr 2 T.1, 2018, nr 1 T.2, 2018, nr 2
ARCHIWUM              Polski Przegląd Kartograficzny • TOM 1 • 1969 • NR 1

   OKOLICZNOŚCIOWE

Mgr inż. Jan Rzędowski, Prof. dr Jerzy Kondracki

Od Wydawców

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 1

Prof. dr Franciszek Uhorczak

Od Redakcji

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 3

   ARTYKUŁY

Stanisław Pietkiewicz

50-lat kartografii niepodległej Polski

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 6-12

Lech Ratajski

Z problematyki kartografii tematycznej

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 13-19

Tadeusz Michalski

Problematyka wielojęzycznej terminologii kartograficznej

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 20-22

Jerzy Ostrowski

Czasopisma kartograficzne za granicą (Przegląd i próba oceny)

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 23-27

   RECENZJE

Jerzy Ostrowski

Puszcza Białowieska. Mapa turystyczna 1:90 000

PPWK| Warszawa 1968

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 28

   NOWOŚCI WYDAWNICZE

Wiesław Królikowski

Mapy i atlasy

Nowości kartograficzne Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 28-29

Jerzy Ostrowski

Mapy i atlasy

Nowe atlasy obce

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 29

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje polskie

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 30

Jerzy Ostrowski

Piśmiennictwo kartograficzne

Publikacje obce

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 30-31

   KRONIKA KRAJOWA

mgr Jerzy Ostrowski, doc. dr Lech Ratajski

Działalność Komisji Kartograficznej PTG w latach 1966-1968

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 32-33

Stefania Gurba

Ogólnopolska Konferencja Kartografii Tematycznej w Lublinie

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 33

Neli Olszewska

Wystawa map turystycznych w Białowieży

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 33

Wiesław Kaprowski

Seminarium w Olsztynie poświęcone nauczaniu kartografii na wydziałach geodezji Wyższych Szkół Rolniczych

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 33

   KRONIKA ZAGRANICZNA

Andrzej Kęsik

XI Międzynarodowy Kongres Fotogrametryczny w Lozannie

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 34

Tadeusz Michalski

Stan prac Komisji Terminologii Kartograficznej MAK (ICA)

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 34

   ZMIANY NA MAPIE

Wydział Dokumentacji Kartograficznej PPWK

Zmiany na mapie Polski i Świata

Polska

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 35-36

Wydział Dokumentacji Kartograficznej PPWK

Zmiany na mapie Polski i Świata

Świat

Tom 1 • 1969 • nr 1 • s. 35-36

Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa 1969 - 2009